Skip to main content
15 mei 2024

Deze ontwikkelingen in arbeidsrecht staan je te wachten

We zitten alweer bijna op de helft van 2024. Een goed moment om eens te bekijken welke ontwikkelingen in arbeidsrecht er op je afkomen. Dus deed ik dat onlangs tijdens het webinar ‘Actualiteiteiten in arbeidsrecht en lonen’. De belangrijkste punten heb ik hieronder voor je samengevat.

Door Laura van Alst, Arbeidsjurist

Aan bod kwamen natuurlijk de Wet maatschappelijk verlof, de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden en de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Hierover informeerde ik je eerder ook met deze blogs:

Maar er was meer qua ontwikkelingen in arbeidsrecht:

1. Hervorming van het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding bepaalt dat een medewerker nadat hij bij jou uit dienst gaat gedurende een bepaalde periode, op straffe van een boete, niet bij concurrenten mag werken. Met het beding voorkom je dat een medewerker bedrijfsgevoelige informatie mee kan nemen naar een concurrent en daar in diens voordeel (en jouw nadeel) kan inzetten.

Naar schatting is meer dan een derde van alle werknemers gebonden aan een concurrentiebeding. Dit is prettig voor de werkgever, want het is een bescherming van zijn bedrijfsbelang, maar voor de medewerker werkt het beperkend. Hij kan immers gedurende de bepaalde periode niet per definitie werken waar hij zou willen.

Concurrentiebeding vaak onterecht

Het doel van het concurrentiebeding is het beschermen van bedrijfsbelangen van werkgever. Het kabinet heeft echter gemerkt, dat werkgevers een concurrentiebeding te vaak (onterecht) opleggen. Werkgevers gebruiken het beding vaak “voor de zekerheid” en om te voorkomen dat schaars personeel naar de concurrent vertrekt, terwijl veel medewerkers niet eens de beschikking hebben over bedrijfsgevoelige informatie. Dit matcht niet met het doel van het concurrentiebeding zoals bedoeld door de wetgever. Veel medewerkers worden dus ten onrechte gebonden aan een streng concurrentiebeding. Om onnodig gebruik van concurrentiebedingen tegen te gaan en de balans tussen de belangen van werkgevers en medewerkers te herstellen, wil het kabinet het concurrentiebeding moderniseren.

Voorgestelde aanscherpingen concurrentiebeding:

Duur tot maximaal 12 maanden.

Begrensd tot een bepaalde straal vanaf de standplaats waarbinnen de voornaamste concurrenten van de werkgever zich bevinden.

De werkgever moet in de arbeidsovereenkomst schriftelijk toelichten waarom een concurrentiebeding nodig is. Dit geldt nu overigens al voor werknemers met contracten voor bepaalde tijd.

Houd je een vertrekkend medewerker aan zijn concurrentiebeding, dan moet je de medewerker een vergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding is een nader te bepalen percentage van het laatstverdiende loon voor iedere maand dat je de medewerker aan het concurrentiebeding wilt houden.

De mogelijkheid wordt verkend om alleen medewerkers aan een concurrentiebeding te binden vanaf een bepaalde minimumsalarisgrens (1,5 keer modaal).

Status van wetsvoorstel

Het wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is in april in internetconsultatie gegaan. Op basis van de daaruit volgende opmerkingen en adviezen wordt het wetsvoorstel mogelijk nog aangepast.

2. Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Met de Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon wil de wetgever iedere medewerker een wettelijk recht geven op toegang tot een vertrouwenspersoon. Deze wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet:

  • Versterkt de positie van de vertrouwenspersoon binnen organisaties
  • Draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer
  • Helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers

Voorgestelde veranderingen vertrouwenspersoon

Gaat de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet door, dan:

  • Moet elke werkgever met minimaal 10 werknemers verplicht intern of extern een vertrouwenspersoon aanwijzen
  • Moet de OR of Pvt instemmen met de keuze voor de vertrouwenspersoon
  • Heeft een vertrouwenspersoon een aantal wettelijke basistaken (zoals opvang en begeleiding van medewerkers en zo nodig doorverwijzen naar een professional/deskundige)
  • Geniet een vertrouwenspersoon ontslagbescherming (net als leden van de OR)

Status van wetsvoorstel

Het was de verwachting dat de Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon op 1 januari 2024 in zou gaan, maar dat is niet gelukt. Wel heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd, maar het ligt al sinds oktober 2023 ter beoordeling bij de Eerste Kamer.

Meer weten over actualiteiten in arbeidsrecht?

De ontwikkelingen in arbeidsrecht gaan snel en zijn divers. Begrijpelijk dus dat het voor jou onmogelijk is om alles bij te houden en de benodigde ins en outs te kennen. Bekijk de opname van het webinar ‘Actualiteiten in arbeidsrecht en lonen’, maar bel of mail mij of een van mijn collega’s ook gerust. We helpen je graag.

Laura van Alst
Arbeidsjurist
Tel: +31 (0)316 740 115
E-mail: l.v.alst@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?