Skip to main content
15 februari 2024

Wat verandert er als de nieuwe Wet maatschappelijk verlof de WAZO vervangt?

De huidige verlofregelingen van de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn te complex en onoverzichtelijk, zo stelt de Sociaal Economische Raad (SER). Ze is voor de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Maar wat houdt die wet in en hoe maakt zo’n nieuw verlofstelsel het jou makkelijker? Ik neem je kort mee door de hoofdpunten.

Door Laura van Alst, Arbeidsjurist

WAZO – Het huidige verlofstelsel

Anno nu zijn verschillende verlofsoorten in Nederland ondergebracht in de WAZO. Het gaat dan om verlof voor de geboorte van een kind, de zorg voor kinderen of hulpbehoevende naasten en voor persoonlijke situaties. Denk aan zwangerschapsverlof, (betaald) ouderschapsverlof en calamiteitenverlof.

Het doel van de WAZO:

Het voor medewerkers makkelijker maken om werk en privé met elkaar te combineren.

Erg belangrijk natuurlijk, maar de WAZO voldoet steeds minder goed aan recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de arbeidsmarktkrapte en de toenemende behoefte aan het verlenen van mantelzorg.

Waarom een nieuw verlofstelsel?

De afgelopen jaren is de WAZO wel uitgebreid met diverse verlofsoorten, maar daarmee zijn steeds meer verschillen ontstaan. Het is daardoor niet meer helder wat je wanneer en hoe moet aanvragen, wanneer welk verlof loopt en wat je ervan mag verwachten.

Een voorbeeld van die complexiteit: Er zijn zes verschillende regelingen rondom het krijgen van een kind, allemaal met een andere duur, opnamemogelijkheid, aanvraagmoment (vooraf, achteraf of tijdens en de een met aanvraag door de werkgever en de ander door de medewerker) en de hoogte van de WAZO-uitkering.

Nieuwe Wet maatschappelijk verlof met 3 pijlers

De SER stelt nu in haar adviesrapport ‘Balans in maatschappelijk verlof’ voor om de WAZO om te zetten in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Dit nieuwe verlofstelsel moet rusten op drie pijlers met een uniform aanvraagmoment en een uniforme periode waarbinnen een medewerker het verlof moet opnemen:

Hierbij worden alle huidige verlofregelingen zoals het zwangerschaps-, het geboorte- en het ouderschapsverlof zoveel mogelijk gelijkgetrokken en geüniformeerd.

Kort- en langdurend zorgverlof worden hierin samengevoegd. Ook is hier ruimte voor het toevoegen van de nieuwe verlofbehoefte omtrent mantelzorg.

Hieronder worden het huidige calamiteiten en ander kort verzuimverlof geschaard en is er ruimte voor het toevoegen van rouwverlof.

Voordelen van nieuwe Wet maatschappelijk verlof

De nieuwe Wet maatschappelijk verlof is gunstig voor zowel werkgevers als medewerkers.

De wet zorgt met meer duidelijkheid en eenheid voor:

  • Werkgevers:
    • Minder administratieve lasten aan
    • Meer wendbaarheid van ondernemingen
  • Medewerkers:
    • Aantrekkelijker om verlof daadwerkelijk op te nemen

Daarnaast adviseert de SER om de overheid een grotere financiële bijdrage te laten leveren aan de verlofsoorten en regelingen binnen de Wet maatschappelijk verlof. Op dit moment komen de lasten grotendeels voor rekening van werkgevers en medewerkers zelf. Volgens de SER staat dit niet in verhouding tot de grote maatschappelijke baten van de verlofsoorten en het nieuwe verlofstelsel.

En zijn we er dan met de nieuwe Wet maatschappelijk verlof?

Momenteel wordt de Wet maatschappelijk verlof nader uitgewerkt. Dit zal naar verwachting resulteren in een wetsvoorstel, waarin het advies van de SER is betrokken. Tot de nieuwe wet rond is gelden de regelingen en verlofsoorten van de WAZO.

En als de nieuwe Wet maatschappelijk verlof in werking treedt? Zijn we er dan? Ik denk dat een nieuw verlofstelsel een stap in de goede richting is. Ik vind echter ook dat ieders persoonlijke situatie uniek is en dat het onmogelijk is om voor iedereen een perfect passende verlofregeling te creëren. Doet het kabinet dat wel, dan wordt het alsnog weer ingewikkeld en complex. Het allerbelangrijkste lijkt mij daarom dat je als werkgever en medewerker met elkaar in gesprek blijft. Dat je open en eerlijk naar elkaar bent over wensen en (on)mogelijkheden. Zo kom je samen verder.

Laura van Alst
Arbeidsjurist
Tel: +31 (0)316 740 115
E-mail: l.v.alst@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?