Skip to main content
13 juni 2024

Q&A excessief lenen – Nog maar € 500.000 belastingvrij lenen van bv

Leen je geld van je eigen bv en is dat meer dan een maximumbedrag? Dan moet je over het meerdere mogelijk belasting betalen. Per 31 december 2024 is het maximumbedrag voor de Wet excessief lenen aanzienlijk lager. Je kunt dan nog maar € 500.000 belastingvrij lenen. Wat voor gevolgen heeft dit en wat moet je doen? Fiscalist Joreen beantwoordt veel gestelde vragen.

Door Joreen Stegeman, Assistent Fiscalist

1. Wat kun je nog belastingvrij lenen?

Als aanmerkelijkbelanghouder kon je in het verleden belastingvrij lenen van je eigen bv. Om bovenmatig geld lenen via deze constructie aan banden te leggen, is per 1 januari 2023 de Wet excessief lenen in werking getreden. Deze bepaalt: dat wat je boven het wettelijke maximumbedrag van je bv leent, wordt belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Opgelet: het maximumbedrag voor belastingvrij lenen gaat aanzienlijk omlaag. Van € 700.000 per 31 december 2023 naar € 500.000 per 31 december 2024.

2. Wat telt mee voor aanmerkelijk belang?

Je bent aanmerkelijkbelanghouder als je tenminste 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrechten in een bv of nv bezit. Het nieuwe maximumbedrag van € 500.000 geldt voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang in de vennootschap.

Weet dit in geval van partners en kinderen:

  • Schulden van je partner en kinderen (bloed- en aanverwanten) tellen mee, als zij niet zelf een aanmerkelijk belang hebben.
  • Schulden van minderjarige kinderen die wél een aanmerkelijk belang hebben, moet je ook opgeven als jij degene bent met het ouderlijk gezag.

3. Hoe zit het met een eigenwoningschuld?

Een schuld bij je eigen bv die je bent aangegaan voor je eigen woning telt niet mee voor het maximumbedrag van de Wet excessief lenen. Belangrijk: voor eigenwoningschulden die je bent aangegaan na 31 december 2022 geldt dat de bv dan moet beschikken over een hypotheekrecht op die eigen woning. Dit vereiste is er niet voor eigenwoningschulden die al bestonden op 31 december 2022.

In alle gevallen, ongeacht ingangsdatum van de lening voor de eigen woning, moet je uiteraard voldoen aan de overige fiscale voorwaarden om de schuld als eigenwoningschuld aan te kunnen merken!

4. Waarom is 31 december belangrijk?

Om te bepalen of er sprake is van excessief lenen is de jaarlijkse peildatum 31 december van belang. Je betaalt inkomstenbelasting over het bedrag van de schuld dat op dat moment uitkomt bóven het wettelijk maximum.

Voor 2024 gelden daarbij 2 tarieven:

  1. Over een bedrag tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) betaal je 24,50% belasting
  2. Over het meerdere betaal je 33% belasting

Het volgende jaar verhoogt het bedrag waarover je al belasting hebt betaald jouw maximumbedrag. Zo betaal je niet dubbel inkomstenbelasting over hetzelfde bedrag. Als je vervolgens aflost, vermindert dit het maximum weer.

Belangrijk: Houd de schuld zakelijk! Je moet een zakelijke rente betalen en je moet de lening onder zakelijke voorwaarden hebben afgesloten.

5. Hoe vermeld je de lening in je aangifte IB?

In de aangifte inkomstenbelasting moet je bij de aandelen uit aanmerkelijk belang (box 2) aangeven wat het totaalbedrag aan schulden aan de vennootschap is. Ook kun je apart vermelden welk deel van deze schuld een eigenwoningschuld betreft. Het is noodzakelijk dat je zelf bijhoudt wanneer je aflost en extra geld leent. Ik raad je daarom aan om een jaaroverzicht bij te houden met het verloop van de schulden.

Voorbeeld

Uitgaande van ongewijzigde fiscale regelgeving in de komende jaren.

Jaar 1  
Totale lening op 31 december € 700.000
Af (drempel) € 500.000 -/-
Inkomstenbelasting betalen over € 200.000
   
Jaar 2  
Lening was € 700.000
Bij (extra geleend) €   50.000 +
Totaal € 750.000
   
Af (drempel: 500.000 + 200.000) € 700.000 -/-
Inkomstenbelasting betalen over €   50.000
   
Jaar 3  
Lening was € 750.000
Af (afgelost) €   50.000 -/-
Totaal € 700.000
   
Af: drempel (700.000 + 50.000) € 750.000 -/-
Opnemen als voordeel aanmerkelijk belang €  -50.000

Het negatieve voordeel uit aanmerkelijk belang in jaar 3 neem je op in je aangifte inkomstenbelasting in box 2. Dit kun je verrekenen met het positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorgaande jaar of van de komende 6 jaren.

6. Moet je nu aflossen?

Elk jaar aflossen om onder het maximumbedrag uit te komen hoeft niet persé. In sommige gevallen is afrekenen in box 2 zelfs gunstig. Wat wel of niet kan en verstandig is, verschilt per situatie. Elke situatie moet afzonderlijk worden bekeken om te kijken wat het meest voordelig is. En daar kunnen mijn collega’s en ik je uiteraard mee helpen.

Dus bel of mail gerust, dan kijken we en denken we met je mee.

Joreen Stegeman
Assistent Fiscalist
Tel: +31 (0)314 369 111
E-mail: j.stegeman@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?