Skip to main content
3 juni 2024

Pandrecht op vorderingen? Zorg voor periodieke vervolgverpanding!

Stel je vestigt als zekerheid voor een lening een pandrecht op de debiteurenportefeuille van de schuldenaar. Wist je dat jouw pandrecht dan vervalt als de debiteuren betalen? Dit kun je ondervangen met vervolgverpanding. Kort hoe dat zit en werkt.

Door Anne Brosens-Samson, Senior Jurist

Pandrecht op toekomstige vorderingen

In de wet is bepaald dat je toekomstige vorderingen (zoals een debiteurenportefeuille) bij voorbaat kunt verpanden. Dit geldt dan wel alleen voor vorderingen die voortvloeien uit een ‘reeds bestaande rechtsverhouding’, dus een rechtsverhouding die op de datum van het vestigen van het pandrecht al bestaat. Vorderingen die ontstaan uit een rechtsverhouding van ná die datum, vallen niet onder het pandrecht, tenzij je daarvoor een vervolgpandakte ondertekent en registreert bij de Belastingdienst.

Wat is een ‘reeds bestaande rechtsverhouding’?

Bij toekomstige vorderingen uit een reeds bestaande rechtsverhouding kun je denken aan de huurvorderingen die in de toekomst ontstaan uit een huurovereenkomst die al was gesloten op de datum van verpanding. Of leveranties op basis van een raamovereenkomst, dus leveringen van goederen of diensten volgens een vooraf overeengekomen contract. Deze vorderingen vallen wél onder het eerst gevestigde pandrecht.

Let op! Regelmatig zakendoen met dezelfde zakelijke relatie, betekent niet altijd dat er sprake is van een ‘reeds bestaande rechtsverhouding’. Als een klant regelmatig inkooporders bij jouw schuldenaar plaatst, kan het zijn dat daarbij voor iedere order steeds een nieuwe rechtsverhouding ontstaat. De vorderingen van de inkooporders van ná de verpanding vallen dan niet onder het pandrecht.

Hoe laat je nieuwe vorderingen toch onder pandrecht vallen?

Wil je ervoor zorgen dat vorderingen uit nieuwe rechtsverhoudingen onder het pandrecht vallen? Onderteken dan regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, een (vervolg) pandakte en registreer die bij de Belastingdienst. Het is niet nodig om een lijst bij te voegen waarop de actuele debiteurenportefeuille staat. Een kleine moeite om je zekerheidsrechten te behouden!

Meer weten?

Heb je vragen over een pandrecht of wens je hulp bij periodieke vervolgverpanding? Bel of mail ons. Mijn collega’s en ik helpen je graag.

mr. Anne Brosens-Samson
Senior Jurist
Tel: +31 (0)314 369 111
E-mail: a.brosens@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?