Skip to main content
17 september 2021

TVL: ben ik onderdeel van een groep? En welke invloed heeft dat op mijn TVL-aanvraag?

Ben je van plan een TVL-aanvraag in te dienen? Dan is het belangrijk om zeker te weten of jouw organisatie tot een groep verbonden ondernemingen behoort, en of je een mkb-onderneming of een grote onderneming bent.

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming.
  • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan.
  • 2 of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
  • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
  • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
  • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.
  • Ondernemingen zijn een fiscale eenheid voor de belasting. Als u deel uitmaakt van een fiscale eenheid, maakt u automatisch deel uit van een groep. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Ben ik een mkb-onderneming of grote onderneming?

Dit kan je controleren door de mkb-toets in te vullen.

Aanvragen als grote onderneming

Ben je een grote onderneming en behoor je tot een groep verbonden ondernemingen? Dan is maar één aanvraag per groep mogelijk. Een grote onderneming die apart aanvraagt, krijgt dan een afwijzing.

Aanvragen als mkb-onderneming

Een mkb-onderneming die tot een groep behoort, kan wel apart aanvragen. Die moet dan, net als grote ondernemingen, doorgeven met welke Nederlandse ondernemingen zij tot een groep behoort.

Ontvangt het RVO onvolledige of verkeerde informatie, dan duurt de behandeling van een aanvraag langer.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanvraag van TVL óf heb je vragen over andere coronasteunmaatregelen? Onze specialisten van de Corona Helpdesk staan voor je klaar.

 

Bron: RVO.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?