Skip to main content
15 april 2024

INDUSTR_I4.0: Subsidie voor digitale transitie mkb in grensregio

Het kleinprojectenfonds INDUSTR_I4.0 is gestart. Met subsidiemogelijkheden voor adoptie en implementatie van digitale technologie om innovaties en de digitale transities van het mkb in de Duits-Nederlandse grensregio versnellen. Meer over het fonds en jouw mogelijkheden voor subsidie voor digitale transitie.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van de digitale transitie van de (maak)industrie, ook wel industrie 4.0 of Smart Industry genoemd. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt echter dat slechts 15% van de mkb-ondernemers in de Duits-Nederlandse grensregio gebruikmaakt van geavanceerde industrie 4.0-technologie. Ook is vastgesteld dat veel van deze technologie in isolement wordt ontwikkeld en nauwelijks aansluiting vindt bij andere digitale technologieën. INDUSTR_I4.0 wil daar verandering in brengen.

Versneld slimmer werken

INDUSTR_I4.0 loopt van 2024 tot en met 2027 en zet concrete stappen met het realiseren van 80 grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies. In totaal is 10 miljoen euro beschikbaar en men verwacht hiermee zo’n 200 mkb-ondernemers te kunnen steunen.

Voorwaarden voor subsidie voor digitale transitie

Vereiste voor steun is samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners en de focus moet liggen op ‘slimmer werken’ met digitalisering en toepassing van AI-haalbaarheidsprojecten. Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten tot 100.00 euro per project. Aanvragen kan online via de website van INDUSTR_I4.0. Ook vind je daar meer informatie over het fonds en de voorwaarden.

De organisatie achter INDUSTR_I4.0

Het kleinprojectfonds INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De uitvoering van de subsidie voor digitale transitie is in handen van: NOM/TCNN, BOM, LIOF, Emsland  GmbH, FH Munster/TAFH, HS Niederrhein, WIR4/MCC en Oost NL.

Bron: INDUSTR_I4.0

Terug

Nog niet uitgelezen?