Skip to main content
19 april 2024

Minimumloon indexatie per 1 juli 2024

De minimumloon indexatie op 1 juli 2024 is 3,08%. Dit betekent dat het wettelijk minimumuurloon per die datum omhooggaat van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt dan bruto € 2.133,60 per maand.    

De regeling tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 is gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het gaat hier om een indexatie toegepast zoals voorgeschreven in artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Per 1 juli 2024 bedraagt het wettelijk minimumuurloon € 13,68.

Percentage minimumloon indexatie per 1 juli 2024

Uitgangspunt bij het aanpassingspercentage is de contractloonontwikkeling in 2024 zoals gepubliceerd in het CEP 2024, te weten 5,908%. De helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2024 (zoals gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2023) wordt hiervan afgetrokken. Dit deel is bij de indexatie van januari 2024 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 5,649% = 2,824%. Dit resulteert in 3,084% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2024, wordt verhoogd met dit percentage.

Invoering minimumuurloon

Op 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden. Hierdoor moet je medewerkers per uur een wettelijk minimumuurloon betalen en is er geen vast minimummaandloon meer. Dit geldt voor alle sectoren en ongeacht duur van de werkweek.

Voor medewerkers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben, heeft dit tot een loonsverhoging geleid.

Indexatie referentiemaandloon

Ten opzichte van 1 januari 2024 stijgt het referentiemaandloon per 1 juli 2024 met 3,1%. Het bedraagt dan bruto € 2.133,60 per maand (nu: € 2.069,40 per maand). Maar let op: door de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 dient het referentiemaandloon niet langer als basis dient voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking recht heeft. Wel wordt het referentiemaandloon nog gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen.

Minimumjeugdloon

De met het wettelijk minimumuurloon corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

Wettelijke minimumjeugdlonen zoals geregeld in het Besluit minimumjeugdloon
LeeftijdStaffeling in %Minimumuurloon
21 en ouder100€ 13,68
2080€ 10,94
1960€ 8,21
1850€ 6,84
1739,5€ 5,40
1634,5€ 4,72
1530€ 4,10

Minimumuurloon voor bbl-medewerkers

Voor medewerkers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels. Ook deze liggen vast in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar geldt het hierboven genoemde wettelijk minimumuurloon. Voor bbl-medewerkers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar geldt een andere staffeling en dus een ander minimumuurloon:

Wettelijk minimumjeugdloon voor bbl’ers 18-20 jaar
LeeftijdStaffeling in %Minimumuurloon
2061,5%€ 8,41
1952,5%€ 7,18
1845,5%€ 6,22

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?