Skip to main content
11 januari 2021

Inspanningsverplichting NOW 3.0

Heb je NOW 3.0 aangevraagd? Dan heb je als werkgever een inspanningsplicht. Je hebt hiervoor een intentieverklaring afgegeven bij de aanvraag van de NOW 3.0.

Deze inspanningsplicht is tweeledig en bestaat uit:

  1. scholing (óók indien er geen sprake is van ontslag);
  2. van werk-naar-werk (bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst).

Deze verplichtingen richten zich op het voorkomen van werkloosheid. De veranderingen in de samenleving en de economie vragen om een andere manier van werken of zelfs ander werk. Het is belangrijk om je medewerkers hierop voor te bereiden.

1. Inspanningsverplichting scholing

Wanneer je NOW 3.0 aanvraagt, is één van de voorwaarden dat je je als werkgever inspant om je medewerkers te stimuleren om zich bij- of om te laten scholen. Er zijn verschillende manieren om hier invulling aan te geven. Ook binnen NOW 2.0 was deze inspanningsverplichting er al en schreven wij hier dit bericht over.

We geven graag nog een aantal tips:

  • Informeer of je aanspraak kunt maken op een regeling of subsidie vanuit de overheid. Denk hierbij aan:
  • Licht je medewerkers of, indien aanwezig, de ondernemingsraad in over je NOW aanvraag.
  • Denk aan “Training on the job”: voor en door eigen medewerkers.
  • Beoordeel of een van toepassing zijnde sociaal fonds (bijvoorbeeld O&O) mogelijkheden biedt tot het volgen van scholing.
  • Maak schriftelijke afspraken met je individuele medewerkers, al dan niet in de HR-cyclus. De scholingskosten kun je, onder voorwaarden, in mindering brengen op de transitievergoeding. Let op: de werknemer moet hier vooraf mee akkoord gaan.

2. Inspanningsverplichting van werk-naar-werk

Ontvang je NOW 3.0-steun, dan ben je verplicht om je in te spannen bij de begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk. Dit geldt ook bij het niet verlengen van contracten. Als werkgever kun je gebruik maken van verschillende mogelijkheden in het sociaal pakket, zoals het regionale mobiliteitsteam.

Daarnaast biedt Rijksoverheid via haar website “Hoe werkt Nederland” uitgebreide informatie over begeleiding van werk-naar-werk bij (dreigend) ontslag.

Niet voldaan aan de inspanningsverplichting?

Om te kunnen bewijzen dat je hebt voldaan aan de inspanningsverplichtingen adviseren wij om zoveel mogelijk vast te leggen. Wat heb je aangeboden? Welke kosten zijn er gemaakt?

De gevolgen van het niet voldoen aan deze inspanningsverplichtingen zijn niet vastgelegd. Wij adviseren om rekening te houden met een mogelijk lagere subsidievaststelling of zelfs het intrekken van het voorschot.

Ontslagaanvraag UWV (op bedrijfseconomische grond)

Bij ontslagaanvraag UWV op bedrijfseconomisch grond ben je verplicht om contact op te nemen met het UWV voor een advies gesprek ‘werk naar werk’ begeleiding. Het UWV kijkt dan samen met jou als werkgever naar hoe je je medewerkers naar nieuw werk kan begeleiden. Dit kan via UWV Telefoon NOW: 088 – 898 20 04.

Wanneer bij een nacontrole blijkt dat er geen contact is geweest met het UWV wordt de werkgever gekort met 5% van het NOW 3.0 subsidie bedrag.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?