Skip to main content
6 augustus 2020

Update: NOW 2.0: Inspanningsverplichting scholing

Heeft u NOW 2.0 aangevraagd? Dan heeft u als werkgever de inspanningsplicht om uw medewerkers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Immers, u heeft hiervoor een verklaring afgegeven bij de aanvraag van de NOW 2.0. Deze verplichting richt zich op het voorkomen van werkloosheid. De veranderingen in de samenleving en de economie vragen om een andere manier van werken of zelfs ander werk. Het is belangrijk om uw medewerkers hierop voor te bereiden. Maar hoe moet u aan die inspanningsverplichting invulling geven?  

Ontwikkeladvies of scholing

U bent in ieder geval verplicht om uw medewerkers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de regeling “NL leert door”. Informeer uw medewerkers hierover en geef aan waar ze alle informatie nog eens terug kunnen lezen. Wist u dat Vitacon Luteijn u graag verder helpt met een loopbaan- en ontwikkeladvies op maat. U leest er meer over in het nieuwsbericht ‘Tijdelijke subsidie NL Leert Door tot en met 31 december 2020’.

De scholingsverplichting is niet nieuw; deze is met de komst van de WWZ (wet Werk en Zekerheid) al enige jaren geleden wettelijk bepaald. Vanuit de regeling “NL leert door” wordt in de loop van het jaar het deel gratis online scholing beschikbaar gesteld.

Wellicht is de aandacht hiervoor in te passen in het bestaande scholingsbeleid of te bespreken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging. Verder verdient het de aanbeveling om in individuele personeelsgesprekken hier ook extra aandacht aan te geven. Echter, aan welke voorwaarden deze inspanningsplicht moet voldoen is (nog) niet duidelijk bekend gemaakt. 

 

Tips

  • Informeer uw medewerkers aantoonbaar/schriftelijk over deze nieuwe maatregel. Leg vast hoe u uitvoer heeft gegeven aan deze inspanningsverplichting.
  • Beoordeel of interne cursussen / trainingen door collega’s een optie zijn.
  • Zijn er gesubsidieerde scholingsmogelijkheden? Zoals via een van toepassing zijnde Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, of de SLIM-regeling.
  • Op de site www.hoewerktnederland.nl zijn voor werkgevers en werknemers diverse mogelijkheden benoemd.

 

Kosten in mindering op transitievergoeding

Onder voorwaarden kunnen transitiekosten en inzetbaarheidskosten gemaakt door de werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding bij ontslag. Hieronder vallen ook scholingskosten die gemaakt worden in het kader van een bredere inzetbaarheid van de medewerker of transitie naar een andere werkgever. Let op: de vastlegging hiervan moet vooraf gedaan worden en luistert nauw.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?