Skip to main content
27 maart 2020

Faillissement door Corona crisis: voorkomen of regisseren?

Als ondernemer beleeft u onzekere tijden. Als gevolg van de Corona crisis hebben of krijgen veel organisaties, in een bepaalde mate, te maken met vraaguitval. Een andere uitdaging: vertraging van betaling door afnemers ligt op de loer. Ook organisaties die in wezen gezond zijn, kunnen door deze crisis financiële problemen ervaren. In voorkomende gevallen kan dit leiden tot een surseance van betaling of een faillissement.

In de huidige fase is het natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat de organisatie de periode van omzetdaling financieel kan overbruggen. Anderzijds is het te adviseren voorbereid te zijn op een scenario waarin de onderneming, of een juridisch zelfstandig deel van de onderneming, mogelijk zal failleren.

We kunnen niet anders dan er rekening mee houden dat de door de overheid aangekondigde maatregelen voor diverse bedrijven op de lange duur niet afdoende zijn. Er is helaas een reële kans dat er de komende maanden meerdere faillissementen zullen volgen.

Doorstart soms enige oplossing

Uiteraard doen wij er gezamenlijk alles aan om zo veel mogelijk bedrijven te behoeden voor een faillissement. Toch zal een doorstart, na (een gedeeltelijk) faillissement, in bepaalde gevallen de enige optie blijken te zijn om kosten weer in lijn te brengen met de omzet.

Er zijn weinig ondernemingen die ervaring hebben met een dergelijk scenario. Het doorstarten van een bedrijf vergt timing, de nodige voorbereiding en een multidisciplinaire aanpak. Bovendien dienen er onderhandelingen te worden gevoerd met curatoren en banken. Ook is het doorgaans nodig risicodragend kapitaal aan te trekken.

Gevolgen beperken

Wij hebben beknopt (en niet per se volledig) een lijst van aandachtspunten opgesteld die van belang kunnen zijn om de gevolgen van deze Corona crisis voor de gehele onderneming zoveel mogelijk te beperken. Het nut en de noodzaak van te treffen maatregelen, evenals de nadere verdieping en de onderlinge samenhang, zijn altijd afhankelijk van de specifieke situatie en zullen per individuele onderneming verschillen. Kortom: het blijft altijd maatwerk. Als u dat wenst kunnen de volgende specialisten binnen Stolwijk Kennisnetwerk u ondersteunen bij de uitwerking van de verschillende facetten. Neem contact op met:

Guus Pieters | 06-21 70 12 39

Johan van Wijk | 06-12 43 83 00

Peter Eskes | 06-13 18 42 89


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?