Skip to main content
17 december 2020

Aanvragen NOW 3.0 per direct weer mogelijk

Vanwege de huidige lockdown is het UWV-loket weer open om een aanvraag in te dienen voor de derde periode van de NOW-regeling. Wil je als werkgever, vanwege de nieuwe maatregelen, een aanvraag voor de NOW indienen, dan kan dit tot en met 27 december.

Het aanvragen van NOW 3.0 zou oorspronkelijk tot 13 december 2020 mogelijk zijn, maar dit is door de lockdown verlengd tot en met 27 december 2020.

Periode voor omzetverlies flexibel

Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december als ze minimaal 20% omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Heb je geen aanvraag hebben ingediend voor de NOW 2.0 dan kun je zelf kiezen over welke periode het omzetverlies moet worden berekend: oktober t/m december, november t/m januari of december t/m februari. In die keuze kun je dan (enigszins) rekening houden met de huidige maatregelen.

Heb je al gebruik gemaakt van de vorige NOW-periode, dan moeten de drie maanden waarover je het omzetverlies opgeeft aansluiten op de periode die je de vorige keer hebt opgegeven.

Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling

Via de NOW kun je als werkgevers tot maximaal 80% van de loonkosten vergoed krijgen bij een omzetdaling van 100%. Bij minder omzetverlies, neemt ook de tegemoetkoming in dezelfde mate af. Zo is deze bijvoorbeeld 40% van de loonkosten bij 50% omzetverlies.

In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming uit. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Pas na het bekend worden van je definitieve omzetverlies, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend.

Complete aanvraag voor snelle afhandeling

Voor een snelle afhandeling van je aanvraag is het van belang dat je de aanvraag in één keer goed en volledig invult. Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie en instructiefilmpjes

Daarnaast is het belangrijk dat je een realistische inschatting van je situatie maakt. Met de rekenhulp omzetverlies kun je het percentage aan omzetverlies berekenen. Op www.simulatienow.nl kun je een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.

Aanvragen NOW 3.0

Je kunt de NOW 3.0 digitaal aanvragen via de site van het UWV. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met de specialisten van onze Corona Helpdesk.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?