Skip to main content
4 november 2021

WGA voorschotten niet voor rekening eigenrisicodrager

Het UWV kampt al geruime tijd met achterstanden bij de WIA beoordelingen. Door deze achterstanden biedt het UWV de werknemer een voorschot aan. Deze voorschotten konden worden teruggevorderd, indien achteraf bleek dat er geen recht op was of dat er te veel was uitgekeerd.

Op 30 augustus 2021 heeft het UWV echter aangekondigd deze WIA-voorschotten niet terug te vorderen, omdat zij ervaarden dat mensen (financiële) problemen ondervonden door de terugvordering van WIA-voorschotten. Het UWV vindt het terecht onaanvaardbaar dat mensen de dupe worden van vertragingen bij het UWV waar zij zelf geen invloed op hebben.

Maar komen deze voorschotten voor rekening van de (ex)werkgever die eigenrisicodrager is? Met andere woorden: mag het UWV deze voorschotten aan een eigenrisicodrager toerekenen?
Het antwoord is nee. De rechtbank in Limburg heeft op 6 oktober 2021 uitspraak gedaan (ECL:NL:RBLIM:2021:7549) en de conclusie van de rechtbank is dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het toerekenen van deze voorschotten aan de eigenrisicodrager.

Terug

Nog niet uitgelezen?