Skip to main content
1 april 2021

Werkplekonderzoek: zowel preventief als curatief

Een werkplekonderzoek wordt vaak ingezet om een computerwerkplek te bekijken: zijn het bureau en de bureaustoel goed afgesteld en hoe is de totale indeling van de werkplek. Maar, een écht werkplekonderzoek is meer dan alleen kijken naar de facilitaire zaken. Een goed onderzoek van de werkplek is een professioneel en geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsbeleid, inclusief passend advies. 

Preventief

Een werkplekonderzoek en -advies kan worden ingezet om klachten en verzuim te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Een nieuwe medewerker begint, de juiste instellingen van de werkplek worden bepaald.
 • Een collega geeft signalen van klachten, maar er is (nog) geen sprake is van verzuim.
 • De werkplekken worden opnieuw ingedeeld, waarbij de werkplekadviseur mee denkt over een juiste ergonomische wijze.

Een preventief werkplekonderzoek en advies kan zowel op individueel als op groepsniveau plaatvinden. Op individueel niveau wordt er met name gekeken naar de persoonlijke instellingen. Een onderzoek op groeps- of afdelingsniveau wordt vaak ingezet als meerdere werknemers problemen ervaren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Een onderzoek op afdelingsniveau kan ook aanleiding zijn om het onderzoek op individueel niveau te specificeren. Het advies gaat uiteindelijk verder dan alleen het aanpassen van de werkplek, het kan ook knelpunten uit de beleidsvoering, werkwijze of beleid aan het licht brengen.

Curatief

Indien een werknemer verzuimt als gevolg van klachten kan een werkplekonderzoek en -advies worden ingezet, curatief dus. Deze situatie is altijd complexer, gezien klachten een voorgeschiedenis hebben. Bij dit type werkplekonderzoek wordt onderzocht of er een relatie is tussen de klachten en de werkzaamheden of dat we misschien wel breder moeten kijken. Geen enkele situatie is hetzelfde en soms blijkt dat de klachten niet worden veroorzaakt door de werkzaamheden of de werkwijze, maar juist uit activiteiten buiten het werk.

Op individueel niveau is er dan ook aandacht voor de totale dagbesteding, inclusief privétijd, om het daadwerkelijke pijnpunt aan het licht te krijgen. Dit kan in bepaalde situaties ook in samenspraak met de bedrijfsarts zijn.

Hoe ziet een werkplekonderzoek eruit?

Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak, maar grofweg kun je stellen dat een werkplekonderzoek bestaat uit:

 • een voorbereidend gesprek met de werkgever (indien gewenst);
 • dossierstudie van de door de werkgever aangeleverde informatie;
 • gesprek met de werknemer(s), waarbij gekeken wordt naar o.a. de klachten, houding, dagindeling, werkzaamheden en taakanalyse;
 • werkplekobservatie op individueel- of afdelingsniveau;
 • terugkoppeling van de observatie aan werknemer(s) en/of werkgever bij afdelingsonderzoek;
 • opstellen van instructies over én daadwerkelijk instellen van de werkplek o.b.v. de observatie;
 • controle moment om te checken of de werknemer zich in het plan kan vinden (draagvlak);
 • aanvullend advies over de meest natuurlijke stand van het lichaam en het belang van bewegen.

Al bovenstaande punten, inclusief adviezen, komen terug in de rapportage van het werkplekonderzoek. Maar daarmee zijn we nog niet klaar: vier tot zes weken na het onderzoek hebben we nogmaals contact om te evalueren wat de veranderingen naar aanleiding van het onderzoek gebracht hebben.

Verder kijken

Een werkplekonderzoek omvat dus meer dan alleen het aanpassen van de werkplek volgens de basis instelregels. Wij kijken verder dan deze standaard instelregels van een werkplek, omdat iedere situatie nu eenmaal anders is. Onze werkplekadviseur heeft oog en aandacht voor persoonlijke eigenschappen en legt de focus op de mens en zijn gewoontes. Zo kan een kleine investering voor een werkplekonderzoek hoge verzuimkosten reduceren of zelfs voorkomen.

Wil jij meer weten over het inzetten van een werkplekadviseur? Neem dan contact op met onze collega Ricardo Tesink, specialist op het gebied van werkplekonderzoek.

Terug

Nog niet uitgelezen?