Skip to main content
8 mei 2020

Uitstellen van betaling van vakantiegeld. Mag dat?

De uitbetaling van de jaarlijkse vakantiebijslag, ook wel vakantiegeld genoemd, komt in zicht. Het zou uw onderneming wellicht kunnen helpen als u deze pas later in het jaar uitbetaalt. Kan dat zomaar?

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) staat dat medewerkers uiterlijk in de maand juni recht hebben op uitbetaling van vakantiebijslag. In veel cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten is echter bepaald dat de uitbetaling in de maand mei plaatsvindt. Het recht op deze betaling is wettelijk bepaald en als werkgever mag u niet eenzijdig bepalen dat de vakantiebijslag later wordt uitbetaald.

In overleg met medewerkers

De uitbetaling van de vakantiebijslag betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Is uw onderneming erbij gebaat als de uitbetaling op een later moment zou plaatsvinden, dan kunt u in overleg gaan met uw medewerker(s) om te kijken of zij akkoord zijn met een latere uitbetaling of een betaling in termijnen. Leg uw medewerkers uit dat het uitstel belangrijk is voor de continuïteit van uw onderneming, en dat u hun medewerking zeer op prijs stelt. Gaan uw medewerkers akkoord met uitstel van betaling, dan adviseren wij u deze overeenstemming schriftelijk vast te leggen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?