Skip to main content
2 oktober 2020

Tozo 3: wat is er veranderd?

Vanaf 1 oktober 2020 is de Tozo 3 ingegaan. Deze kan pas na deze datum, met terugwerkende kracht, aangevraagd worden.  Eén van de verschillen met de eerdere Tozo’s is dat je de nieuwe variant niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht kan aanvragen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

 

Aanvragen

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 als je aan de voorwaarden voldoet. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering aanvraagt. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra je woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Je Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. 

Bij je aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geef je een inschatting van je inkomsten (en die van je partner) voor de aankomende maanden (maximaal 9 maanden). 

Als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt, wordt ook bij Tozo 3 de partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit betekent dat het inkomen van je partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je (net zoals bij Tozo 2) geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

 

Tozo 3: de veranderingen per 1 oktober

 • De eerder aangekondigde vermogenstoets wordt later ingevoerd
  Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren maar op 1 april 2021.
 • Aanvragen niet over gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht
  Je kunt Tozo 3 (in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2) niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden.

  Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

 • Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer
  Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. 

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?