Skip to main content
29 april 2020

Verdere versoepeling TOGS-regeling (€ 4000) en BMKB

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten.

TOGS-regeling versoepeld

De TOGS-regeling, die ondernemers in specifiek getroffen sectoren – zoals de horeca – een belastingvrije gift van € 4.000 in het vooruitzicht stelt, wordt versoepeld. Waar de gift tot nu toe gebaseerd werd op de hoofdactiviteit van een onderneming, is deze nu ook toegankelijk als de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet.

Let op, er geldt een extra voorwaarde: u komt in aanmerking voor de regeling als u in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020, uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit, een omzetverlies heeft van ten minste € 4.000. Dit, terwijl u in diezelfde periode ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebt.

BMKB-regeling verruimd

De overheid staat via de BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf) garant voor de kredieten aan ondernemers. Dit met als doel dat banken eerder leningen verstrekken. In de loop van de Corona crisis verhoogde het kabinet de garantstelling al naar 90% voor het mkb en naar 80% voor grotere bedrijven. Nieuw is dat de regeling nog verder verruimd zal worden en ook toepasbaar zal zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten, met een looptijd tot vier jaar in plaats van twee.

Ondernemers komen daarnaast eerder voor de BMKB in aanmerking, omdat een aanvraag behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose, ook kan worden beoordeeld via een omzettoets. Hoe deze toets eruit zal zien, is nog niet duidelijk.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?