Skip to main content
2 oktober 2020

Stand van zaken bijzonder uitstel van belastingbetaling

Naast de aanscherping van de coronamaatregelen is afgelopen week ook het bijzonder uitstelbeleid verder versoepeld.  Hieronder lees je meer over de versoepelingen.

 

Bijzonder uitstel

Ben je als ondernemer door de coronacrisis in betalingsproblemen gekomen? Dan kon je tot uiterlijk 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van belastingen aanvragen. Op basis van dit eerste verzoek kreeg je 3 maanden bijzonder uitstel.  Alle (naheffings)aanslagen, waarvan de uiterste betaaldatum in deze driemaandelijkse periode lag, werden automatisch toegevoegd aan het bijzonder uitstel. Heb je nog géén bijzonder uitstel aangevraagd, dan is dit ook niet meer mogelijk.

Heb je wel bijzonder uitstel aangevraagd en deze ook voor 3 maanden ontvangen? Dan is het tot 31 december 2020 mogelijk om het bijzonder uitstel te verlengen. Wordt de verlenging toegekend? Dan vallen alle belastingschulden die na 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 betaald hadden moeten worden, in het bijzonder uitstel. Zelfs oude belastingschulden, van voor het corona tijdperk, lopen na verlenging mee in het bijzondere uitstel.

 

Verlengen? Kom in actie

Oftewel, heb je óf verwacht je betalingsproblemen in verband met corona? En heb je eerder bijzonder uitstel van 3 maanden gehad? Vraag dan vóór 31 december 2020 verlenging van bijzonder uitstel aan. Hoewel de termijn voor verlenging is verschoven, adviseren wij om hier niet te lang mee te wachten. De verlengingsverzoeken worden door de Belastingdienst beoordeeld. Zeker wanneer bij dit verzoek een derde-deskundige verklaring en liquiditeitsprognose moet worden bijgevoegd (dit is het geval wanneer de totale belastingschuld bij het eerste verzoek om bijzonder uitstel groter was dan € 20.000) kan het zijn dat de Belastingdienst de verlenging niet of slechts deels toekent. Zonder verlenging hadden alle belastingverplichtingen, die na afloop van de driemaandsperiode zijn ontstaan, regulier voldaan moeten worden. Wacht je met verlengen tot december 2020? Dan loop je het risico om achteraf voor een voldongen feit te staan, waarbij verzuimboetes wegens het niet betalen ook niet meer worden kwijtgescholden.  

 

Einde bijzonder uitstel

Na verkrijging van de verlenging eindigt het bijzonder uitstel uiterlijk op 31 december 2020. Je start pas weer met regulier betalen vanaf de tijdvakken december 2020, de 13e 13-wekenperiode 2020 of het 4e kwartaal 2020. Deze zijn immers pas verschuldigd in januari 2021.  

 

Betalingsregeling

Voor de belastingschulden die zijn opgebouwd in de periode van het bijzondere uitstel, geldt een betalingsregeling. Deze betalingsregeling is afgelopen week versoepeld. Terugbetaling vindt plaats vanaf 1 juli 2021 in maximaal 36 maandelijkse termijnen.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?