Skip to main content
24 april 2020

NOW concerns nu ook voor individuele werkmaatschappijen

De Rijksoverheid heeft, met het oog op behoud van werkgelegenheid, besloten om voor concerns de mogelijkheden van de NOW regeling uit te breiden. Binnen een concern mogen nu ook individuele werkmaatschappijen NOW subsidie aanvragen, hetzij onder voorwaarden. De belangrijkste: het gehele concern moet een omzetdaling hebben van minder dan 20%.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om individueel een aanvraag te doen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen komen niet in aanmerking.
  • Het concern mag, over 2020 tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over boekjaar 2020 wordt vastgesteld mag het concern, waarvan de werkmaatschappij gebruik maakt van de regeling, geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen terug kopen.
  • In werkmaatschappijen met 20 of meer medewerkers dient u een akkoord over werkbehoud te sluiten met belanghebbende verenigingen van medewerkers. Bij gebreke daarvan sluit u een akkoord met een andere relevante vertegenwoordiging.
  • Voor werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord met een vertegenwoordiging van medewerkers.
  • In het concern is er geen sprake van personeels-BV’s.

Om strategisch gedrag van de betrokken vennootschappen te voorkomen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De andere werkmaatschappijen mogen geen voor hen afwijkende opdrachten of projecten uitvoeren, die normaal gesproken door de subsidie-vragende vennootschap zouden worden uitgevoerd.
  • U mag in – of over – de meetperiode niet op een laat – of later – moment opdrachten omboeken van de subsidie-vragende vennootschap naar een andere vennootschap binnen het concern.
  • Ondernemen werknemers van de subsidie-vragende werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten bij een andere vennootschap? Dan dient u, bij de vaststelling van de subsidie, de omzetderving van de subsidie-vragende werkmaatschappij te verlagen met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet van deze werknemers.
  • Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast;
  • Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Zeer waarschijnlijk dient de accountant, bij de definitieve vaststelling van de subsidie, in zijn verklaring ook uitspraken te doen over de naleving van bovenstaande voorwaarden. Hierover volgt aanvullende informatie.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?