Skip to main content
27 maart 2020

Noodvoorziening Bbz: voor ZZP-ers met inkomensschade door de coronacrisis

De Noodvoorziening Bbz (of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) biedt ZZP-ers een uitkering voor drie maanden, indien zij inkomensschade hebben als gevolg van de Corona crisis. Het gaat hierbij om een aanvulling op het persoonlijke inkomen uit de onderneming van maximaal € 1.500 netto per maand. De aanvragen hiervoor lopen via de gemeente.

Versoepeling bij aanvraag speciale Bbz

Wilt u als ZZP-er de reguliere Bbz aanvragen dan geldt er een vermogenstoets, levensvatbaarheidstoets en partnerinkomenstoets. Bij het aanvragen van de Noodvoorziening Bbz gelden deze toetsen niet.

Het urencriterium blijft wel van belang. Alleen ZZP-ers die minimaal 1.225 uur aan hun bedrijf besteden kunnen een aanvraag doen.

Wanneer aanvragen?

Omdat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 werkt, is het niet nodig om de speciale Bbz per direct aan te vragen. Tevens is de uitwerking van deze steunmaatregel nog niet helemaal rond, waardoor aanvragen op dit moment nog niet voldoende behandeld kunnen worden. Sommige gemeenten bieden echter wel al de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen.

Tegemoetkoming voor de eerste nood

Voor ondernemers die zijn getroffen als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Corona crisis komt er een tegemoetkoming: de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19. Het gaat om een forfaitair bedrag van € 4.000 voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door de maatregelen van de overheid.

Nog niet alle details van deze regeling zijn bekend. Wel is duidelijk dat er een overzicht komt van bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen en dat het gaat om inkomsten die moeilijk ingehaald kunnen worden wanneer de coronacrisis voorbij is.

Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover informeren.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.Terug

Nog niet uitgelezen?