Skip to main content
24 september 2021

Miljoenennota 2022: Woningmarkt

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen.

Wel wordt de hypotheekaftrek verlaagd en vindt een aantal technische aanpassingen plaats. In onze Special Miljoenennota 2022 lees je de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt:

  • Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning
  • Eigenwoningforfait wordt lager
  • Schenkingsvrijstelling eigen woning
  • Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties bij overlijden
  • Onvoorziene omstandigheden vóór verkrijging woning
  • Aanpassing antimisbruikbepaling overdrachtsbelasting
  • Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
  • Verlaging van de verhuurderheffing wegens huurbevriezing

 

Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2022 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 

 


 

DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor jouw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?