Skip to main content
16 september 2021

Let op: bijzonder uitstel belastingbetaling eindigt 1 oktober 2021

Einde bijzonder uitstel

Het bijzondere uitstel van belastingbetaling wordt per 1 oktober 2021 ingetrokken. Vanaf dit moment kunnen nieuw opkomende belastingverplichtingen niet langer uitgesteld worden. Voor de loon- en omzetbelasting geldt derhalve dat je de betaling over de tijdvakken september 2021 (uiterlijk 31 oktober 2021 te betalen), 3e kwartaal 2021 (uiterlijk 31 oktober 2021 te betalen) en de 10e vierwekenperiode van 2021 (uiterlijk 10 november 2021 te betalen) weer tijdig en regulier moet voldoen.

Voor bijvoorbeeld inkomsten- en vennootschapsbelasting geldt dat je de bedragen op de aanslagen, waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021, weer regulier dient te voldoen. Zorg dat je na maanden van bijzonder uitstel je administratie en betalingen hier weer op inregelt. Opgelegde boetes, die in de periode van bijzonder uitstel werden / worden vernietigd, zijn bij een te late betaling ook verschuldigd.

Kun je na 1 oktober 2021 niet aan de reguliere betalingsverplichtingen voldoen? Denk dan met name als rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) ook weer aan het tijdig indienen van een melding betalingsonmacht.

Betalingsregeling

Voor de belastingschuld die is opgebouwd in de periode van bijzonder uitstel geldt een betalingsregeling. De belastingschuld mag je in maximaal 60 maanden aflossen, waarbij de 1e termijn pas vervalt op 31 oktober 2022. De volgende termijn is telkens de laatste dag van de volgende maand. Uiterlijk 1 oktober 2027 dient de belastingschuld dan volledig afbetaald te zijn. Na 1 oktober 2021 zal de Belastingdienst iedereen informeren over de hoogte van de opgebouwde belastingschuld. Controleer dit goed. Eventueel kun je nu zelf een actueel schuldenoverzicht bij de Belastingdienst opvragen.

Bij twijfel of vragen hierover, neem contact met ons op. Het is nog niet bekend wanneer de Belastingdienst iedere belastingplichtige zal informeren over de hoogte van de belastingschuld en de voorwaarden.

Houd er rekening mee dat over de belastingschuld invorderingsrente is verschuldigd. Tot 31 december 2021 is dit rentepercentage nog 0,01%. Daarna loopt deze op naar 1% vanaf 1 januari 2022, 2% vanaf 1 juli 2022 en 3% vanaf 1 januari 2023. Om vanaf 1 januari 2024 weer vastgesteld te worden op het oude niveau van 4%. De invorderingsrente is achteraf, dus na aflossing van de belastingschuld, aanvullend verschuldigd.

Voorwaarden betalingsregeling

De ruime terugbetalingsmogelijkheden worden geflankeerd door strikte voorwaarden. Doe je vanaf 1 oktober 2021 niet op tijd aangifte en/of betaal je niet op tijd? Dan loop je het risico dat je niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling. Met als gevolg dat je de opgebouwde schuld toch ineens en wellicht al voor 1 oktober 2022 moet afbetalen. Voor rechtspersonen geldt – tijdens de periode waarin er sprake is van een betalingsregeling, die reeds in zal gaan per 1 oktober 2021, een bonusverbod aan directieleden en een dividendverbod aan aandeelhouders. Wil je dividend of bonussen uitkeren? Dan moet je eerst je belastingschuld uit de periode van bijzonder uitstel aflossen.

Meer informatie

Wil je meer weten over bijzonder uitstel van betaling óf heb je vragen over andere coronasteunmaatregelen? Onze specialisten van de Corona Helpdesk staan voor je klaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?