Skip to main content
29 april 2020

Herziening WW-premie bij overwerk geschrapt voor 2020

Normaliter moet de WW-Premie met terugwerkende kracht herberekend worden als blijkt dat uw werknemer meer dan 30% meer aan uren heeft gedraaid, dan contractueel is vastgelegd. Als gevolg van de Corona crisis hoeft u, alleen over het jaar 2020, deze WW-herziening niet uit te voeren.

30% meer overuren?

Wanneer in een kalenderjaar uit de loonaangifte blijkt dat de verloonde uren meer dan 30% hoger uitvallen dan de contractueel overeengekomen uren, moet er een herziening van de lage (2,94%) naar de hoge (7,94%) WW-premie plaatsvinden. Er geldt een uitzondering als er minimaal 35 uur per week is overeengekomen. In die situatie geldt deze bepaling niet en mogen uw werknemers, binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet, onbeperkt overwerken, zonder dat u de lage WW-premie moet herzien naar de hoge WW-premie.

Wijziging geldt tijdelijk

De bepaling, zoals deze normaal gesproken geldt, leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het Corona virus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling voor dit jaar te wijzigen. Dit geldt dus uitsluitend over de verloning in 2020.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?