Skip to main content
17 april 2020

Houd uw toekomstperspectief in beeld

De Corona crisis heeft bij veel organisaties een direct merkbare impact op de liquiditeit. Mogelijk brengt deze situatie uw bedrijfscontinuïteit in gevaar en wellicht hebt u vragen over welke strategie u het beste kunt hanteren. Stolwijk Kennisnetwerk herbergt specialisten die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om uw liquiditeitspositie. 

Als u wilt weten hoe uw organisatie er in de huidige situatie werkelijk voor staat heeft u wellicht baat bij de drie-fasen aanpak die Stolwijk vanWijk naar aanleiding van de Corona crisis ontwikkelde. Deze bestaat uit een datagedreven liquiditeitsanalyse, eventuele cashgenererende maatregelen en optimalisatie van uw bedrijfsstructuur. Naar wens stelt Stolwijk vanWijk een plan van aanpak voor uw op, zodat u op op korte-, middellange- en lange termijn uw toekomstperspectief controleerbaar in beeld houdt. 

Lees meer informatie op de website van Stolwijk vanWijk


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?