Skip to main content
2 augustus 2021

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk t/m 5 augustus

Heb je  TVL Q4 2020 aangevraagd, dan kun je nog tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code doen.

Vanaf Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de TVL hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. En dat kan gevolgen hebben voor de TVL-subsidie.

Hoofdactiviteit opnieuw getoetst

Met een herzieningsverzoek laat je je hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen. Dit kan alleen als je TVL Q4 2020 aangevraagd hebt. Je moet kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De te toetsen hoofdactiviteit moet al wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KVK staan. Dat is dan de nevenactiviteit of de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld.

Voor een herzieningsverzoek moet je de volgende informatie aanleveren:

  • een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij je bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK;
  • informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn.

Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als er een ontvankelijke bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep.

De verwerking van een herzieningsverzoek duurt 8 weken. Deze termijn kan door de RVO één keer met 8 weken worden verlengd. Op de site van de RVO vind je meer informatie over de hoofdactiviteit op 15 maart 2020.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL, het indienen van een herzieningsverzoek of heb je vragen over andere coronasteunmaatregelen? Onze specialisten van de Corona Helpdesk staan voor je klaar.

 

Bron: RVO

Terug

Nog niet uitgelezen?