Skip to main content
10 mei 2023

Goed personeel is schaars

Met minder mensen moeten gemeenten steeds meer werk gedaan worden. Een hogere productiviteit kan deze spanning verlichten, maar uit onderzoek blijkt dat de productiviteit van publieke uitvoeringsorganisaties sinds 2015 met zo’n 9 procent is teruggelopen. Hoe komt dat?

We noemen een paar oorzaken:

  • De arbeidsintensiteit bij gemeenten is hoog, waardoor taken minder goed kunnen worden geautomatiseerd;
  • De complexiteit van het werk neemt toe. Zeker het sociaal domein kenmerkt zich door , waar verschillende ministeries wetten maken met uiteenlopende mensbeelden;
  • De administratieve lastendruk is hoog. De grote hoeveelheid regelingen met bijbehorende verantwoordingseisen kosten veel tijd. Tel daar ook een strikte interpretatie van de AVG bij en de verouderde ICT-systemen bij;
  • Het ziekteverzuim is relatief hoog. In 2022 was die volgens de VNG ‘historisch hoog’ en stijgend. Belangrijke oorzaken liggen volgens de bedrijfsartsen bij werkdruk en stress. Vaak hangt dit weer samen met te weinig professionele ruimte.

Aan welke knoppen moet je draaien?

Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om de productiviteit te verhogen? Allereerst is er de beleidsknop. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op preventie, ook al loont dat vaak niet op de korte termijn.  

Een andere knop is de organisatieknop. Worden uitvoeringsorganisaties aangestuurd op een efficiënte uitvoering? Kunnen we jobcarving gebruiken om administratieve taken binnen uitvoerende en beleidsfuncties terug te dringen. Geven we publieke professionals voldoende ruimte en invloed op hun werk? Zetten we actief in ziektepreventie? Zijn onze processen flexibel ingericht of blijven we werken volgens oude werkprocessen en routines?

Veerkracht is een essentiële eigenschap

Het draaien aan de knoppen van productiviteit zorgt er ook voor dat een organisatie veerkrachtiger wordt. Veerkracht is het aanpassingsvermogen van organisaties op verstoringen en crisissen. Het is een essentiële eigenschap voor gemeentes om publieke waarde te blijven creëren in een onvoorspelbare, chaotische en complexe omgeving.

Wil je meer weten over veerkracht en leren hoe je jouw gemeentelijke organisatie veerkrachtiger maakt?

Kom op 28 september 2023 naar de Public Class over veerkracht van Stolwijk Kennisnetwerk. Meld je dan hier aan! Deelname is gratis.

Terug

Nog niet uitgelezen?