Skip to main content
15 april 2020

Coronasteun voor dga’s?

Het kabinet heeft diverse maatregelen in het leven geroepen om ondernemingen tegemoet te komen in de kosten tijdens de corona crisis. Hoe werkt dat voor dga’s? Hieronder vindt u de verschillende maatregelen en of deze ook voor dga’s van toepassing zijn.

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers een tegemoetkoming van de loonkosten (tot maximaal 90%). Is de dga verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan hoort zijn salaris hier ook bij. Het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming verkregen kan worden is € 9.538 per maand, ook voor dga’s.

Meer informatie over de NOW vindt u hier.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers die schade ondervinden door het coronavirus. Zij kunnen in hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De Tozo vult het inkomen aan tot het bestaansminimum. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moeten ondernemers aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het minimum aantal uren van 1.225 dat zij voor het bedrijf werkzaam moeten zijn. Deze norm geldt ook voor dga’s.

Daarnaast lijkt ook te gelden dat de dga (alleen of samen met mogelijk andere werkzame directeuren in de bv) tenminste 50% van de aandelen moet bezitten. Deze voorwaarde is nog onduidelijk. Zodra wij hier meer over weten, publiceren wij dit direct.

Meer details over de Tozo vindt u hier

Tegemoetkoming schade € 4.000 (TOGS)

Veel mensen kennen deze maatregel als ‘het Noodloket’: ondernemers in sectoren die specifiek getroffen zijn door de corona crisis (zoals de horeca) kunnen een tegemoetkoming in de kosten van € 4.000 aanvragen. De officiële naam van deze regeling is Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Om hiervoor in aanmerking te komen moeten bedrijven o.a. een juiste SBI-code hebben. De regeling staat daarmee ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen.

Lees hier meer over de TOGS.

Uitstel van betaling belastingen

Voor tal van belastingen, waaronder de loonheffing en inkomstenbelasting, kunnen bedrijven online uitstel van betaling aanvragen. Een bv kan dus uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga aanvragen. De dga kan uitstel aanvragen voor de te betalen inkomstenbelasting.

Meer informatie over de regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling vindt u hier

Gebruikelijk loon dga

De dga kan voor 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken als de corona crisis grote gevolgen heeft voor zijn bv. Aan het eind van het jaar stelt de dga het gebruikelijke jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Vanwege de corona crisis mag het gebruikelijk loon dus achteraf bepaald worden, omdat de gevolgen van de crisis achteraf duidelijker zijn dan vooraf.

Let op: reeds genoten loon mag niet met terugwerkende kracht verlaagd worden.

Eén en ander kan ook aangepast worden in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw (Zorgverzekeringswet).

Verlaging invorderings- en belastingrente

Normaal gesproken bedraagt de invorderingsrente (die in gaat na het verstrijken van een betalingstermijn voor belastingen) 4%. Deze is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden, dus ook de belastingschulden van de dga.

Ook de belastingrente (het tarief dat de Belastingdienst berekent als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte) wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Dga medische sector

Dga’s werkzaam in de medische sector kunnen bij omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming zal gebaseerd worden op het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit 60 tot 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt.

Deze hulp is voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitzondering van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Meer informatie

Wilt u als dga gebruik maken van één of meer regelingen en heeft u hier nog vragen over? Aarzel niet en neem contact op met onze specialisten van onze Corona Helpdesk


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?