Skip to main content
30 maart 2020

TOGS biedt uitzicht op € 4.000,- uitkering bij omzetverlies

Als uw MKB-bedrijf (met of zonder personeel) omzetverlies lijdt, als gevolg van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus, kunt u een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Uiteraard onder voorwaarden. In dit artikel leest u hoe u ontdekt of uw organisatie voor uitkering in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient.

Ook winkeliers maken aanspraak op noodfonds
Zaterdag 28 maakte het ministerie van Economische zaken bekend dat ook winkeliers zich kunnen wenden tot het door het kabinet opengestelde noodloket. Hierbij kunt u vooral denken aan winkeliers in de non-food sector, zoals bijvoorbeeld kledingwinkels die omzetverlies lijden als gevolg van de verplichte oproep tot social distancing.

Uitkering aan bedrijven die voldoen aan SBI codes

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is er voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Een volledig overzicht van deze codes vindt u hier.

Hoe en wanneer uitkering aanvragen?

 • Een aanvraag gaat via het RVO, ga daarvoor naar deze link. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Het loket is geopend tot vrijdag 26 juni 17.00 uur.
 • Aanvragen kan alleen online via bovengenoemde site met E-herkenning niveau 1 of DIGID (EH1 is na aanvraag binnen één dag beschikbaar en is 1 jaar geldig).
 • Met een machtigingsformulier kunt u een intermediair machtigen tot het doen van de aanvraag. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Voorwaarden uitkering uit Noodfonds

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK
 • Binnen de onderneming werken maximaal 250 personen (volgens gegevens KvK)
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming moet in de lijst van SBI codes staan
 • Uw onderneming is fysiek gevestigd in Nederland (volgens inschrijving KvK)
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. (Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.)
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen aanvraag surseance van betaling ingediend bij de Rechtbank
 • Uw onderneming lijdt minimaal een omzetverlies van € 4.000 over de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020
 • Uw onderneming heeft minimaal € 4.000,- aan vaste lasten in periode van 16 maart t/m 15 juni 2020
 • In de afgelopen 2 jaar heeft uw onderneming niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun ontvangen

TOGS is in het leven geroepen voor ondernemingen die door bijvoorbeeld verplichte sluiting, de inperking van bijeenkomsten of een negatief reisadvies met volledig of gedeeltelijk omzetverlies kampen. Ter compensatie van onder meer de vaste lasten wordt de uitkering als gift verstrekt.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?