Skip to main content
8 april 2020

Veelgestelde vragen NOW in de praktijk

Sinds afgelopen maandag, 6 april, is het mogelijk om uw NOW aanvraag in te dienen. Vanuit de praktijk hebben wij diverse vragen ontvangen met betrekking tot de aanvraag. De meest gestelde vragen hebben wij voor u op een rij gezet.

NOW-regeling

U moet uw aanvraag uiterlijk 31 mei 2020 indienen bij het UWV. Vooralsnog is er geen sprake van dat de overheid de regeling stopt bij een te groot aantal aanvragen. Daarom adviseren om pas een aanvraag pas in te dienen als er u meer duidelijkheid hebt over uw omzetverwachting. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om wél direct in actie te komen als u op korte termijn liquiditeitsproblemen verwacht.

Nee. Als er sv-loon is in januari 2020, baseert het UWV de subsidieaanvraag (en het voorschot hierop) op deze maand.

Nee het uitgangspunt is altijd januari. Vooralsnog corrigeert het UWV de uitkering alleen als de loonsom over de maanden maart, april en mei lager is.

Ja. Ook stagiaires en BBL’ers zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De vergoedingen zijn dus in het totale sv-loon inbegrepen en tellen mee voor de NOW.

Kijk uit! Een herstructurering binnen een groep kan gevolgen hebben voor de hoogte van het feitelijke sv-loon. En dus op uw berekening van de feitelijke omzetdaling in het gekozen tijdvak. Dit kan er zelfs toe leiden dat u later de subsidie volledig moet terugbetalen. Overleg bij voorgenomen herstructureringen altijd met uw adviseur.

De verloning onder het verdwijnende loonheffingnummer valt vanaf een bepaald moment weg. Dit heeft gevolgen voor de NOW subsidie. De verkrijgende vennootschap blijft als vertrekpunt het loonniveau van januari 2020 hanteren. Als de loonkosten door de fusie stijgen loopt u dus subsidie mis.

(Vooralsnog) is niet bekend dat u de omzetdaling bij een gebroken boekjaar op een andere wijze dient te berekenen. Op basis van de huidige regeling lijkt het erop dat, ook in deze gevallen, de omzet in het gekozen tijdvak vergeleken dient te worden met de omzet in de kalendermaanden januari-december 2019, gedeeld door 4. Het door u te kiezen tijdvak dient te bestaan uit 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020

Hiervoor kunt u de ontvangstbevestiging checken die u ontving na het indienen van de WTV aanvraag. Wordt daarin geen zaaknummer vermeld? Vul hier dan “111111” in. Het UWV weet dan dat er sprake is van een eerdere WTV aanvraag.

Nee. Werkgevers, waarvan het loonheffingennummer gekoppeld is aan een buitenlands rekeningnummer, krijgen vier weken de tijd om een Nederlands bankrekeningnummer door te geven aan het UWV.

Ja, mits er bij u sprake was van sv-loon in de maand januari 2020 én u vóór maart 2020 minstens één maand omzet hebt gerealiseerd.

Wij adviseren u hier (nog) even mee te wachten. Als zorgaanbieder komt uw organisatie mogelijk ook in aanmerking voor de compensatieregeling van zorgverzekeraars. Kiest u voor die regeling, dan hebt u in beginsel geen recht meer op de NOW. Eerst de voorwaarden van beide regelingen goed bekijken is verstandig.

Belastingen

Bijzonder uitstel van betaling kunt u aanvragen voor alle aanslagen:rn

  rn t

 • Inkomstenbelasting
 • rn t

 • Zorgverzekeringswet
 • rn t

 • Vennootschapsbelasting
 • rn t

 • Loonheffingen
 • rn t

 • omzetbelasting (btw)
 • rn t

 • kansspelbelasting
 • rn t

 • accijns
 • rn t

 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • rn t

 • assurantiebelasting
 • rn t

 • verhuurderheffing
 • rn t

 • energie- en andere milieubelastingen
 • rn

U kunt voor alle (naheffings)aanslagen tegelijk uitstel van betaling aanvragen, zodra de eerste (naheffings)aanslag is opgelegd. Vanaf het moment van indienen van het uitstelverzoek krijgt u vervolgens automatisch 3 maanden uitstel van betaling voor de opgelegde (naheffings)aanslag en voor de (naheffings)aanslagen die nog volgen. De uitsteltermijn van 3 maanden kunt u optimaal benutten door het uitstelverzoek pas in te dienen tegen het einde van de uiterste betalingsdatum van de eerste opgelegde (naheffings)aanslag. Wacht u nog op de eerste (naheffings)aanslag? De naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting, met betrekking tot het niet betalen van de ingediende aangiften over de maand februari 2020, worden naar verwachting eind april opgelegd.

Ja. Deblokkering wordt op verzoek verleend, nadat u voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting bijzonder uitstel hebt aangevraagd.

Ja. Zodra u verzocht hebt om bijzonder uitstel, kunt u direct ook deblokkering verzoeken. Wachten op een bevestiging van het uitstelverzoek is dus niet nodig.

De Belastingdienst streeft ernaar om deblokkering van de G-rekening binnen 4 weken na het verzoek aan u te bevestigen. Op zijn vroegst kunt u binnen 4 tot 6 weken na indiening van het verzoek over het geld beschikken. Als er een grote hoeveelheid deblokkeringsverzoeken ingediend worden kan uitbetaling echter ook langer op zich laten wachten.

Melding betalingsonmacht

8 April jongstleden heeft het Ministerie van Financiën besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is wanneer u voor uw BV een aanvraag doet voor uitstel van belastingbetaling wegens de Corona crisis. Als u financiële problemen hebt of voorziet als gevolg van de Corona crisis, dan kunt u uitstel van belastingbetaling aanvragen. Daarbij gaat het om later betalen van loonheffingen en/of omzetbelasting voor een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Het ministerie heeft besloten dat u dan niet langer een afzonderlijke Melding Betalingsonmacht hoeft te doen. Dit geldt voor zowel de reeds verstreken tijdvakken als voor de komende.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?