Skip to main content
21 juli 2020

Bijzonder uitstel van belasting: betalen óf verlengen?

Heeft u in verband met Corona bijzonder uitstel voor belastingen aangevraagd en verloopt dit uitstel binnenkort? Dan zijn er twee opties: betalen of verlengen. Zorg dat uw liquiditeitsplanning op orde is en bepaal welke van de twee opties voor u geschikt is.

 

Betalen

De Belastingdienst informeert u zodra de uitsteltermijn bijna verloopt. Hierbij wordt ook aangegeven hoe hoog uw totale belastingschuld is. Zorg dat uw liquiditeitsplanning op orde is en beoordeel in hoeverre u zowel de lopende als de achterstallige belastingschulden kunt betalen. Heeft u voldoende liquiditeitsruimte? Dan kunt u de uitgestelde belastingen direct wegwerken. Liever een betalingsregeling? De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven dat niet alle openstaande belastingen in één keer betaald hoeven te worden, maar dat betalen via een betalingsregeling ook mogelijk is. De kaders van deze betalingsregeling worden later bekend gemaakt. 

 

Verlengen

Ervaart u als gevolg van de Corona crisis nog steeds betalingsproblemen? En is het voldoen van de betaling een stap te vroeg? Dan is verlenging van het bijzonder uitstel mogelijk. Bepaal de hoogte van alle openstaande belastingschulden op het moment van verzending van het eerste verzoek om bijzonder uitstel. Vervolgens controleert u of deze belastingschuld overeenkomt met de brief die u heeft ontvangen van De Belastingdienst over de afloop van het bijzonder uitstel. Is dit hoger dan € 20.000 dan moet bij het verlengingsverzoek tenminste een verklaring van een derde-deskundige met liquiditeitsprognose worden toegevoegd. Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan worden er minder eisen gesteld en kan de verklaring en liquiditeitsprognose achterwege blijven.

 

Dien uw verlengingsverzoek tijdig in!

Zorg ervoor dat u het verlengingsverzoek op tijd indient bij de Belastingdienst, vóór afloop van het reeds verleende bijzondere uitstel. Aangezien in veel gevallen het verleende uitstel in de maanden juli en augustus afloopt, is het met de vakantieperiode voor de deur van belang om tijdig te bepalen of u wilt verlengen. Zeker wanneer de totale belastingschuld groter is dan € 20.000 en een verklaring met liquiditeitsprognose vereist is. Krijgt u de verklaring en liquiditeitsprognose niet tijdig gereed? Zorg er dan altijd voor dat het verlengingsverzoek zonder deze bijlagen tijdig wordt ingediend met een nadere motivering voor verlenging en de toelichting dat de verplichte bijlagen later volgen.

Let op!  Formeel gezien voldoet u niet aan de gestelde eisen voor verlenging en kan het verzoek worden afgewezen. Zonder garanties is het echter wel de verwachting dat u de kans zult krijgen om het verlengingsverzoek later aan te vullen.

 

Hulp gewenst bij verlenging

Herkent u zich in de volgende vragen: ‘Hoe ontwikkelt mijn liquiditeitspositie zich de komende maanden?’ en  ‘Kan ik de belastingschulden voldoen of is verder uitstel gewenst?’. De adviseurs van de Corona Helpdesk staan voor u klaar wanneer ondersteuning nodig is bij het verlengen van het bijzonder belasting uitstel.

Neem contact op met een van onze specialisten van de Corona Helpdesk of mail naar: CoronaTaskforce@sknetwerk.nl

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?