Skip to main content
8 april 2020

Aparte melding betalingsonmacht is niet meer nodig voor vennootschappen

8 April jongstleden heeft het Ministerie van Financiën besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is wanneer u voor uw BV een aanvraag doet voor uitstel van belastingbetaling wegens de Corona crisis.

Terugwerkende kracht

Als u financiële problemen hebt of voorziet als gevolg van de Corona crisis, dan kunt u uitstel van belastingbetaling aanvragen. Daarbij gaat het om later betalen van loonheffingen en/of omzetbelasting voor een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Het ministerie heeft besloten dat u dan niet langer een afzonderlijke Melding Betalingsonmacht hoeft te doen. Dit geldt voor zowel de reeds verstreken tijdvakken als voor de komende. Let wel, dit geldt alleen voor VPB-plichtige rechtspersonen.

Praktijkvoorbeeld
In verband met de Corona crisis draagt uw BV haar loonheffing over de maand februari 2020 niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Door omstandigheden doet uw BV een verzoek om uitstel. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Dit geldt niet alleen voor de komende tijdvakken, ook voor de maand februari is de melding tijdig. Uw BV hoeft dus geen aparte melding te maken.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?