Maak je keuze

Reinier Gosselink, Gert Bouwhuis en Hester de Feiter voor het Doetinchemse stadhuis.

Accountantscontrole gemeenten volgens specialistisch recept bij Stolwijk Kelderman

Rond 2015 zaten veel gemeenten met de handen in het haar. Zij konden geen accountant meer vinden om de jaarrekening te controleren. Als gevolg van toenemende controles door de AFM, personeelsgebrek bij de grotere accountantskantoren en veranderde financiële belangen, keerden veel accountants de gemeentemarkt de rug toe. Voor Stolwijk Kelderman vormden deze ontwikkelingen aanleiding om de sector de hand te reiken. Een team van specialisten stond op en breidde zich in hoog tempo uit.

Aanvankelijk was Stolwijk Kelderman vooral van plan om een adviesdienst op te richten voor gemeenten, met als doel een oplossing vinden voor hun plotseling ontstane positie. Gert Bouwhuis, accountant bij Stolwijk Kelderman kende de gemeentemarkt goed en voelde dat hij in actie moest komen. Zijn initiatief leidde ertoe dat accountant Reinier Gosselink, een bekend gezicht bij veel Nederlandse gemeenten, het team kwam versterken. Samen met Gert zette Reinier de adviesdienst voor gemeenten op. Reinier: “Het begon al meteen goed te lopen. Kort daarna meldde zich een Gelderse gemeente met de mededeling geen accountant te kunnen vinden.”

““Drie maanden na de start had onze praktijk opdrachten binnen van drie gemeenten, twee gemeenschappelijke regelingen én een sportbedrijf.”

Reinier gosselink, accountant overheidsorganisaties bij Stolwijk Kelderman

Hoewel de controlepraktijk van Stolwijk Kelderman destijds niet was ingericht op het uitvoeren van controles voor gemeenten, werden in allerijl de nodige vaktechnische naden gedicht. Reinier vervolgt: “Na snel schakelen ging onze controlepraktijk voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van start. Drie maanden na de start had onze praktijk opdrachten binnen van drie gemeenten, twee gemeenschappelijke regelingen én een sportbedrijf.”

Ervaren specialisten aantrekken

Zo’n sterke toename van opdrachten klinkt interessant, maar als kantoor ben je niet van de ene op de andere dag branchespecialist. Voor Stolwijk Kelderman – dat in eerste instantie de gemeentemarkt wilde bedienen vanuit een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid – betekende de ontwikkeling een forse uitdaging.

Al doende leerde het team. Daarnaast voegde Stolwijk Kelderman er nieuwe ervaren collega’s aan toe. Hester de Feiter was er daar één van. Begonnen als accountant verzorgde zij jarenlang in dienst van de gemeente Arnhem de coördinatie van de jaarrekening. Met een heldere kijk op de politieke context achter het controleproces bracht Hester waardevolle kennis en ervaring mee. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk het is om termijnen te halen (momenten waarop de gemeenteraad over informatie moet beschikken, red.). “Ik merk dat wij daar nu bijzonder goed in zijn”, aldus De Feiter. “Die termijnen halen we altijd, daar ligt binnen ons team een heldere focus op”. Hester onderkent verder ook het belang van begrijpelijke stukken presenteren. “Een gemeenteraadslid kan alleen informatie beoordelen, waarvan hij of zij de inhoud kan bevatten. Wij presenteren heel bewust overzichtelijke rapportages en adviezen, op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier.”

Recept voor geslaagde samenwerking

Niet alleen het halen van termijnen en die aantrekkelijke manier van presenteren moet Stolwijk Kelderman tot een waardevolle controlepartner voor gemeenten maken. Volgens Reinier Gosselink bestaat het recept voor een geslaagde samenwerking vooral uit ingrediënten die te maken hebben met persoonlijke betrokkenheid. Hij licht toe: “Wij werken actief samen met klanten. Tonen initiatief, zoeken met hen naar praktische oplossingen en zijn direct benaderbaar. Voor ons is een opdracht nooit omkaderd. Als dat nodig is adviseren we extra. Verder verzorgen wij kennissessies, workshops en trainingen. Ja, ik denk dat het prettig werken is met ons team.”

Op de voorgrond rechts assistent accountant Twan Hogenelst.

Toestroom jonge accountants

Het controleteam van Stolwijk Kelderman (het kantoor verzorgt ook accountantscontroles voor het MKB, red.) is de afgelopen jaren snel gegroeid. Met een sterk arbeidsmarktgericht beleid trekt Stolwijk Kelderman veel jonge accountants aan. Assistent accountants, zoals Twan Hogenelst, worden niet in het diepe gegooid, maar krijgen wel direct relatief veel eigen verantwoordelijkheid en onderhouden direct contact met klanten. Hogenelst die inmiddels vier jaar in dienst is van Stolwijk Kelderman zegt hierover: “Als RA word je niet opgeleid voor het uitvoeren van controles in opdracht van gemeenten. Dat doet ons kantoor zelf. Binnen ons team is een specifiek overheidsgericht programma ingericht. Als assistenten werken we altijd aan minimaal drie gemeenten. Voor de rest bedienen wij profit klanten, zodat we voor onze opleiding de juiste ervaring opdoen.”

Met de continue toestroom van young professionals en het opleidingsprogramma wil Stolwijk Kelderman voor de komende jaren de capaciteit voor de gemeentemarkt op peil houden. Overigens zullen data analyse, IT audits en andere vormen van automatisering een belangrijke rol gaan spelen in de doorontwikkeling van deze specialistische dienstverlening.
Reviews: hoge kwaliteitsstandaard

Uit landelijke reviews blijkt dat Stolwijk Kelderman een hoge kwaliteitsstandaard heeft als het gaat om controle van gemeenten. De dienstverlening van het controleteam voor gemeenten, dat inmiddels bestaat uit 15-20 medewerkers, is gebaseerd op landelijke normen. De kwaliteit weet het kantoor hoog te houden met vaktechnisch goed onderbouwde dienstverlening, gebaseerd op laagdrempelige betrokkenheid, doordachte methodieken en ‘behoud van een rechte rug’. Reinier Gosselink is meer dan tevreden over de huidige gang van zaken, maar zegt ook een dubbel gevoel te hebben: “Al voelen wij ons comfortabel in onze dienstverlening, er is altijd druk van buitenaf. Als accountantskantoor sta je direct in de krant als er iets discutabels gebeurt rondom je werk voor de publieke sector. Beeldvorming is een groot risico. Dat was ook een van de redenen waarom grotere kantoren zich een aantal jaren geleden terugtrokken. Wij hebben besloten de branche te omarmen en werken vanuit het vertrouwen in de mensen daar en in onze eigen specialisten. Ik ben trots op wat we doen, dat overheerst heel nadrukkelijk.”