Skip to main content
6 mei 2021

Aanvraagperiode NOW 3.3 gestart

Heb je een omzetverlies van minstens 20% dan kun je vanaf vandaag een aanvraag indienen bij het UWV voor nieuwe NOW-steun. Deze steun heeft betrekking op de maanden april tot en met juni 2021.

De NOW-tegemoetkoming vergoedt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming evenredig afgebouwd.

De loonsom mag, net als bij de twee voorgaande tegemoetkomingen, met maximaal 10% dalen ten opzichte van juni 2020 zonder dat dit leidt tot een verlaging van de NOW. Bij een verdergaande daling volgt wel een vermindering.

Deze nieuwe aanvraagperiode loopt vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021. Na je aanvraag krijg je, op basis van het geschatte omzetverlies, een voorschot van 80%. Dit voorschot wordt in drie keer, verspreid over drie maanden, uitbetaald. Het eerste voorschot ontvang je binnen 2 tot 4 weken na het indienen van de aanvraag.

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover je omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als je een werknemer ontslaat of een contract loopt af, dan heb je een inspanningsplicht om je werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Definitieve vaststelling

Vanaf 31 januari 2022 start de aanvraagperiode voor de definitieve vaststelling. De definitieve tegemoetkoming wordt op basis van het werkelijke omzetverlies vastgesteld. Blijkt dat je te veel NOW ontvangen hebt, dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de NOW en/of andere coronasteunmaatregelen? Onze collega’s van de Corona Helpdesk kunnen je helpen met al je corona gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?