Skip to main content
17 mei 2023

Zo werk je aan voorkomen van ziekteverzuim

Voorkomen is beter dan genezen. Echt waar. En gelukkig kun je ziekteverzuim voorkomen. Althans, voor een deel. Wat kun jij hier als werkgever aan bijdragen?

Door Mariska Lentink, Casemanager

Het ziekteverzuim van medewerkers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, is in het dashboard arbeidsmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te lezen. Dit schijnt elk jaar vanaf 2016 al zo te zijn geweest. Voor 2022 gaf 6 op de 10 medewerkers aan zich in de afgelopen 12 maanden wel eens te hebben ziekgemeld. De voornaamste boosdoeners? Griep en verkoudheid. Van de overige verzuimklachten werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het vaakst genoemd.

Preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim

Ziekteverzuim was altijd al een grote uitdaging, maar is in de huidige krappe arbeidsmarkt een waar probleem geworden. De gestegen werkdruk beïnvloedt ons stressniveau en dat heeft weer negatieve uitwerkingen op zowel onze mentale als fysieke gesteldheid. En vallen er collega’s uit vanwege ziekte, dan komt die werkdruk bij de rest van het team, waardoor het stressniveau nog verder stijgt. Een neerwaartse spiraal lijkt dan onvermijdelijk. Toch zie ik in mijn dagelijkse praktijk dat we er wél wat aan kunnen bijschaven. Als werkgever kun je preventief maatregelen nemen om de kans op ziekteverzuim aanzienlijk te verkleinen.

Een goede werk-privébalans is cruciaal om overbelasting te voorkomen. Als werkgever kun je flexibele werkuren, thuiswerkmogelijkheden en andere initiatieven implementeren. Moedig medewerkers verder aan om vakantie- en verlofdagen op te nemen en zorg ervoor dat er geen cultuur van overwerken heerst. En heel belangrijk: creëer een werkomgeving waarin medewerkers zich gesteund voelen bij het werken aan de balans.

Het is ruimschoots bewezen dat vitaliteit helpt in de strijd tegen ziekteverzuim. En dan hebben we het over sporten, ontspannen én gezond eten. Zet bijvoorbeeld bedrijfsfitness op, wandel in pauzes, organiseer sportieve activiteiten, laat zien wat mindfulness-activiteiten kunnen doen, maak pauze nemen normaal en gewenst, serveer gezond eten in de bedrijfskantine en biedt fruit aan.

Bied preventief toegang tot programma’s en tools die het welzijn van medewerkers bevorderen, zoals een vitaliteitsprogramma’s, stressmanagementtraining, work-life balance workshop en meer. Deze programma’s dragen bij aan de kennis en kunde van medewerkers om werk en privé in balans te brengen, met stress om te gaan en hun veerkracht te vergroten.

Voer regelmatig feedbackgesprekken met medewerkers om te bespreken hoe ze zich voelen en om eventuele problemen of bronnen van stress te identificeren. Met open communicatielijnen houd je een vinger aan de pols houden en kun je proactief problemen aanpakken voordat ze escaleren.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Moedig leidinggevenden aan om zelf het goede voorbeeld te geven door hun eigen werk-privébalans te bewaken, redelijke werklasten te hebben en een ondersteunende houding aan te nemen ten opzichte van hun teamleden.

Creëer een bedrijfscultuur die het welzijn van medewerkers centraal stelt. Stimuleer open communicatie, erken de prestaties en inspanningen van medewerkers en zorg ervoor dat er ruimte is voor ontspanning en plezier op de werkvloer. Door een positieve en ondersteunende werkomgeving te bevorderen, zullen medewerkers zich meer gewaardeerd voelen en minder vatbaar zijn voor overbelasting en ziekteverzuim.

Hogere productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid

Door aandacht te besteden aan het welzijn van medewerkers, het signaleren van overbelasting en het actief bijdragen aan een goede werk-privébalans, kan een werkgever een positieve impact hebben in de strijd tegen ziekteverzuim. Dat bevordert niet alleen het welzijn van medewerkers, maar verhoogt ook de productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid op de lange termijn.

Als er toch ziekteverzuim dreigt

Om te voorkomen dat een medewerker uitvalt, is het belangrijk om er vroeg bij te zien. Nog voordat er sprake is van uitval en er een bedrijfsarts aan te pas moet komen. Want samen kunnen werkgever en medewerker ook heel ver komen.

Let op veranderingen in gedrag, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, terugtrekking uit sociale interacties, verminderde productiviteit en frequente fysieke klachten. Houd ook de werkdruk in de gaten, zodat je kunt ingrijpen voordat de druk te hoog wordt.

Creëer een veilige, vertrouwde en ondersteunende sfeer, zodat een medewerker zich comfortabel genoeg voelt om zijn zorgen te uiten. Nodig uit voor een vertrouwelijk gesprek, waarin je welzijn en eventuele uitdagingen bespreekt. Luister aandachtig, toon begrip en bied passende ondersteuning aan. Benadruk het belang van eerlijkheid en vertrouwelijkheid. Wees empathisch en zoek samen naar oplossingen, zoals het herverdelen van taken of het bieden van extra ondersteuning.

Je kunt iemand alleen helpen als hij voor die hulp openstaat. Een medewerker die tegen uitval aanhikt, kan halsstarrig volhouden dat er geen probleem is of per se willen blijven werken. Hij voelt onmacht, maar wil controle. Geef hem dat gevoel van controle, door opties te bieden, bijvoorbeeld coaching, flexibele werkdagen/-uren of verlof in plaats van gelijk ziekmelden en laat hem meedenken en -beslissen over wat hij nodig heeft.

Neemt een medewerker te veel hooi op zijn vork en ziet hij door de bomen het bos niet meer, stel hem dan gerust. Schep orde in de chaos en breng taken (tijdelijk) elders of anders onder. Identificeer vervolgens samen de belangrijkste taken en prioriteiten en bespreek mogelijke manieren om de werklast te verminderen.

Of dit werkt? Jazeker! Lees dit verhaal uit onze praktijk maar eens.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Bel of mail me gerust. Mijn collega’s en ik denken graag met je mee over de manier waarop je jouw mensen duurzaam inzetbaar kunt houden.

Mariska Lentink
Casemanager
T +31 (0)316 740 115
E m.lentink@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?