Skip to main content
17 mei 2023

Preventie ziekteverzuim: een verhaal uit onze praktijk

Ziekteverzuim helemaal voorkomen is onmogelijk. Maar je kunt als werkgever toch veel betekenen als het gaat om preventie van uitval door ziekte. Deze klantcase is het bewijs.

Voorjaar jaar 1

Medewerker X is timmerman. Hij dreigt uit te vallen met mentale klachten. Deze hebben te maken hebben met privéomstandigheden. Thuis lopen bepaalde zaken niet lekker, met als gevolg dat de emmer van de medewerker overloopt. Er is onder andere sprake van verminderde concentratie en emotionele uitlatingen. Dit heeft een uitwerking op zijn werk maar ook op collega’s.

De werkgever vallen de eerste signalen gelukkig al snel op. Hij opent het gesprek. Zonder direct naar alle persoonlijke details te vragen, maar met alle goede wil en coulance qua arbeidsvoorwaarden. De werkgever vindt hulp nodig, maar dringt niet aan. Hij stipt alleen aan dat dit goed zou zijn. De medewerker wil graag blijven werken en samen komen ze het volgende overeen:

  • Flexibiliteit in uren (medewerker neemt vrij indien nodig voor thuis)
  • Tijdelijk 4 dagen werken, met behoud van reisuren ter compensatie
  • Medewerker werkt voorlopig alleen, zodat er minder ongewenste afleiding is
  • Leerlingen worden tijdelijk begeleid door een collega

De medewerker werkt door en meldt zich niet ziek.

 

Najaar jaar 1

Met de medewerker en diens werkresultaat gaat het op en af. Er is weinig verandering en doordat de concentratievermindering maakt de medewerker fouten. Dus gaan werkgever en medewerker weer in gesprek. De werkgever geeft daarin wederom aan dat de medewerker hulp moet zoeken.

De medewerker werkt inmiddels weer zijn normale contracturen zonder aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden. Samen kijken werkgever en medewerker of daarin een aanpassing wenselijk is. Een optie is om de extra functie als leerbegeleider op te heffen. Maar dit wil de medewerker niet, omdat het tijdelijk opheffen van de extra functie betekent dat ook de aanvullende vergoeding tijdelijk wegvalt. De werkgever biedt nogmaals extra hulp aan, maar dit slaat de medewerker af. Op de vraag van de werkgever of het werk nog leuk wordt gevonden antwoordt de medewerker dat hij het naar zijn zin heeft.

De medewerker werkt door en meldt zich niet ziek.

 

Begin jaar 2

De situatie lijkt ongewijzigd. Dus gaat de werkgever wederom het gesprek aan. Deze keer stelt hij een wandelcoach voor en mailt hiervoor een aantal opties naar de medewerker. Die staat daar op zijn beurt positief tegenover en zoekt zelf ook nog andere wandelcoachopties.

De medewerker werkt door en meldt zich niet ziek.

 

Voorjaar jaar 2

Er is positieve verandering merkbaar. Werkgever en medewerker gaan weer in gesprek. Daaruit blijkt dat het goed gaat met de medewerker. Hij slaapt vooral beter, waardoor er een betere balans komt in werk en privé.

 

Eindresultaat

Geduld, begrip en steun van de werkgever hebben in deze geleid tot merkbaar succes. Het duurde even, maar de medewerker had die tijd blijkbaar nodig. Meer aandringen had maar zo tot ongewenste escalatie kunnen leiden. En dan waren werkgever en medewerker nog veel verder van huis geweest.

Wat de werkgever in deze heeft gedaan aan preventie van ziekteverzuim:

  • Ondersteuning op meerdere vlakken
  • Door coulance in arbeidsvoorwaarden voorkomen dat medewerker er financieel zorgen bij kreeg
  • In gesprek blijven
  • Hulp aanbieden
  • Actief meedenken in preventieve begeleiding en oplossingen

Terug

Nog niet uitgelezen?