Skip to main content
2 maart 2015

Werkgevers lopen stuk op lange loondoorbetalingsplicht

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is een zware last voor werkgevers. De doorbetaling bij ziekte moet daarom terug van twee naar één jaar, stellen de werkgeversorganisaties in ‘Kansrijk’ een groeiagenda voor het mkb ‘Kansrijk’, waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede.

In het aan premier Rutten aangeboden rapport zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland dat de personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf flink omlaag moeten om de economische groei te stimuleren. Ondernemers lopen stuk op een stapeling van regels, risico’s en lasten’, aldus de werkgeversorganisaties.

Loondoorbetalingsplicht

Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is beide organisaties een doorn in het oog. ‘Deze plicht is vooral voor kleine bedrijven zwaar’, zegt MKB-Nederland. Volgens de ondernemersorganisatie probeert 60 procent van de kleine bedrijven dit risico te beperken door eerder af te zien van het aannemen van personeel. Bovendien vinden MKB Nederland en VNO-NCW het onredelijk dat werkgevers moeten betalen aan zieke werknemers die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een val van een trap bij het schilderen van zijn huis. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

Private verzekering

De werkgeversorganisaties stellen voor de loondoorbetalingsplicht terug te draaien naar één jaar. Volgens hun voorstel sluit de werkgever voor dat jaar een private verzekering af waarvan de lasten worden gedeeld met de werknemer: het eerste half jaar is voor de werkgever, het tweede voor de werknemer. De werkgever moet wel de mogelijkheid behouden om eigen risico te dragen.
Uit een onderzoek dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken op 6 februari naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat 45 procent van de werkgevers aanhikt tegen de kosten die ze hebben doordat ze het loon moeten doorbetalen van ziek personeel. Maar bij de meeste bedrijven bestaat wel draagvlak voor de verplichting om het loon door te betalen. Ruim driekwart van de werkgevers heeft zich verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht.

Positieve reactie

VVD heeft wel positief op het plan van MKB-Nederland gereageerd. VVD-Kamerlid Anouschka Schut vindt zelfs dat het voorstel niet alleen voor klein- en middenbedrijf zou moeten gelden, maar voor álle ondernemingen. Ze wil vooral dat het eerste ziektejaar efficiënter wordt besteed.

Onderzoek CPB

Voor verdere plannen wacht de minister nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) af, waarin het CPB een doorberekening maakt van de economische effecten van een kortere doorbetalingsplicht. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.

 

Bron HR praktijk

Terug

Nog niet uitgelezen?