Skip to main content
11 oktober 2016

Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit

Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen aan.

Als sprake is van een dienstbetrekking, wordt dit niet anders als de werkzaamheden via een eigen bv worden verricht. Een eigen bv zal daarom geen oplossing zijn voor de problematiek rondom de modelovereenkomsten.

Het is geen nieuw fenomeen, de dga die werkt via zijn eigen bv bij een opdrachtgever. Dit gebeurde ook voor 1 mei 2016 al, maar toen bestond nog de VAR-dga die de opdrachtgever vrijwaring gaf. Met het afschaffen van de VAR-dga is deze vrijwaring echter vervallen en zal ook bij werken via de eigen bv de relatie tussen de dga en de opdrachtgever beoordeeld moeten worden op de aanwezigheid van een dienstbetrekking.

Let op! In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht, sluit het werken via de eigen bv de dienstbetrekking dus niet per definitie uit. Iemand die persoonlijk arbeid verricht en onder werkgeversgezag staat, is nog steeds in dienstbetrekking, ook als de werkzaamheden verlopen via de eigen bv van de opdrachtnemer.

De staatssecretaris heeft bevestigd dat een dga met een eigen bv die zekerheid wil over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever, gebruik kan maken van de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan.

Tip: Een echte ondernemer die via zijn eigen bv werkt, hoeft zich volgens de staatssecretaris geen zorgen te maken. Het werken via de eigen bv sluit weliswaar niet per definitie een dienstbetrekking uit, maar wil ook niet zeggen dat per definitie wel sprake is van een dienstbetrekking.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?