Skip to main content
23 april 2024

Formulier werkelijk rendement voor als box 3 pro belastingplichtigen uitpakt

Heb je box 3-vermogen aan te geven in je aangifte inkomstenbelasting over de jaren tot en met 2023? Het is de verwachting, dat de Hoge Raad in augustus of september uitspraak doet in het kader van een aantal box 3-arresten. Is die gunstig voor belastingplichtigen, dan kun jij je straks met digitaal met het formulier werkelijk rendement melden.

Momenteel loopt een aantal rechtszaken bij de Hoge Raad over box 3. De rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2022, maar zullen ook gelden voor de box 3-heffing in 2023. De kans bestaat dat de Hoge Raad gaat beslissen dat de box 3-heffing, als deze lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen, moet plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement uit vermogen.  Is jouw werkelijk rendement lager, dan kan dat dus gunstig uitpakken.

Digitaal formulier werkelijk rendement

De staatssecretaris verwacht de box 3-arresten van de Hoge Raad in augustus en/of september 2024. Voor het geval de uitspraak gunstig is voor belastingplichtigen, ontwikkelt de Belastingdienst nu alvast een digitaal formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’.

Nog geen definitieve aanslagen IB 2022 en 2023

Heb je box 3-vermogen dat uit meer dan alleen bank- en spaartegoeden bestaat? Dan legt de Belastingdienst, in afwachting van de box 3-arresten van de Hoge Raad, nog geen definitieve aanslag IB 2022 én 2023 aan je op. Dit om te voorkomen dat alle belastingplichtigen massaal bezwaar aan moeten tekenen.

Wel definitieve aanslag IB 2021?

Ook legt de Belastingdienst nog geen definitieve aanslagen IB 2021 met box 3-vermogen op. Hier kan echter op korte termijn verandering in komen, met het oog op het verjaren van de termijn waarbinnen de Belastingdienst een definitieve aanslag moet opleggen.

Definitieve aanslag IB 2021 – maar 6 weken bezwaartermijn

Ontvang je een definitieve aanslag IB 2021 van de Belastingdienst? De bezwaartermijn is zes weken. Check dus snel of je in actie moet komen. Heb je daarbij hulp nodig? Dan zijn wij er voor je. Bel of mail ons.

Meer weten?

Meer over box 3 vind je in ons Box 3-actualiteitenoverzicht.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?