Skip to main content
23 april 2024

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het LIV (het lage-inkomensvoordeel) vervalt per 2025 en het LKV (loonkostenvoordeel voor oudere werknemers) wordt afgebouwd vanaf 2025.

LIV: Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervalt per 2025. Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon. De regeling verlaagt de loonkosten voor werkgevers voor medewerkers met een laag loon en moet zo de kans op werk voor deze groep medewerkers doen toenemen. De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal € 1.000 per medewerker per jaar. Voor 2024 kun je nog aanspraak maken op LIV voor medewerkers die rond het minimumloon verdienen, maar per 2025 vervalt de regeling.

Aanvragen en uitbetaling LIV

Je hoeft het lage-inkomensvoordeel niet aan te vragen. Op basis van je loonaangiften ziet de Belastingdienst automatisch voor welke medewerkers je recht hebt op LIV en keert uit. Het is daarom extra belangrijk om het aantal verloonde uren goed in te vullen. De uitbetaling van het LIV 2023 vindt plaats in 2024. De uitbetaling van het LIV 2024 vindt plaats in 2025.

Meer over het LIV en de voorwaarden vind je op de LIV-pagina van de Rijksoverheid.

LKV: Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan werk komen. Het gaat daarbij vooral om oudere werknemers met een uitkering of werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsbeperking. Voor oudere werknemers wordt het LKV per 2025 afgebouwd.

Dit betekent in 2025 een verlaging van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die begonnen ná 1 januari 2024 naar € 1,35 per verloond uur en een afschaffing per 1 januari 2026. Voor dienstbetrekkingen die begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het LKV € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar tot het einde van de looptijd van maximaal 3 jaar.

Tip! Check recht op LKV voor werknemers met arbeidshandicap

Start je in 2024 of 2025 een nieuwe dienstbetrekking met een medewerker met een arbeidshandicap? Ga dan na of je daarvoor recht hebt op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit loonkostenvoordeel blijft namelijk bestaan en bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000.

LKV aanvragen

Wil je voor een medewerker loonkostenvoordeel ontvangen, dan heb je een kopie nodig van de doelgroepverklaring LKV van de medewerker. Een medewerker moet deze verklaring, afhankelijk van zijn doelgroep, zelf aanvragen bij UWV of zijn gemeente. Een doelgroepverklaring LKV aanvragen kan alleen in de eerste 3 maanden nadat hij bij je in dienst treedt.

Bron: Rijksoverheid, UWV, SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?