Skip to main content
22 augustus 2016

WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!

Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u iets langer de tijd voor uw aanvraag.

WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Bedrijven kunnen hiermee hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze overige kosten en uitgaven nog onder de RDA (Research & Developmentaftrek). Sinds dit jaar zijn de WBSO en de RDA samengevoegd in één regeling onder de naam WBSO. Ook een zelfstandig ondernemer kan gebruik maken van de WBSO. Voor hem of haar is er de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting.

Tijdige aanvraag

Komt u in aanmerking voor de WBSO dan moet u hiervoor tijdig een aanvraag indienen bij RVO.nl. Wilt u en kunt u vanaf 1 oktober gebruikmaken van de regeling, dan kunt u nog tot en met 31 augustus een aanvraag indienen. Aanvragen kan via een onlineformulier op eLoket of via een aanvraagprogramma op uw computer. U moet zich online kunnen identificeren met eHerkenning.

Tip: Als werkgever kunt u maximaal drie keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf kalendermaanden. De aanvraag moet minstens één kalendermaand voor het begin van de projectperiode worden ingediend. Voor zelfstandige ondernemers geldt dit niet. Zij kunnen nog tot en met 30 september WBSO aanvragen voor 2016.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?