Skip to main content
1 maart 2016

WBSO en RDA melden vóór 1 april

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 1 april aanstaande de tijd.

Doorgeven gerealiseerde uren

Zowel de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) als de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen. Een daarvan is het binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar doorgeven van de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de eventuele kosten en uitgaven.

Wees op tijd!

Doe uw mededeling van de gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in ieder geval vóór 1 april aanstaande. U riskeert anders een boete. Datzelfde geldt als u helemaal geen mededeling doet. Bovendien vervalt dan uw fiscale voordeel over 2015 van de WBSO/RDA.

Let op! Voor de innovatieve zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO geldt een afwijkende regeling. Realisatie hoeft alleen te worden gemeld wanneer minder dan 500 S&O-uren zijn gemaakt, tenzij ook gebruik is gemaakt van de RDA. Dan is een mededeling van de realisatie altijd verplicht.

Wijzigingen 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. De verplichting om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven is niet veranderd.

 

 

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?