Skip to main content
14 februari 2022

Vertrouwenspersoon: een must voor iedere goede werkgever

Een vertrouwenspersoon is van grote waarde in je organisatie en helaas wordt steeds meer duidelijk dat het een must is. Je kunt kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, maar het is wellicht beter om een externe vertrouwenspersoon in te huren.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Volgens de Arbowet hebben medewerkers recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Een professionele vertrouwenspersoon draagt hieraan bij. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Een professionele vertrouwenspersoon ondersteunt, volledig vertrouwelijk, medewerkers die ongewenste omgangsvormen willen aankaarten.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Maar wat zijn nou ‘ongewenste omgangsvormen’? Dat is een vraag die de gemoederen van heel Nederland bezighoudt. Wat voor de ene ‘een geintje’ is, gaat voor een ander zijn of haar grenzen mijlenver voorbij. De scheidingslijn tussen een grapje en ongewenst gedrag is dan ook flinterdun. Mijn mening hierin? Zodra het de grenzen van één van de betrokkenen overschrijdt, spreek je van ongewenste gedrag.

Pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie… allemaal voorbeelden van ongewenst gedrag. Gebeurt dit op de werkvloer, dan valt het onder psychosociale arbeidsbelasting en kan het leiden tot (langdurig) verzuim.

Op de werkvloer

Waar pesten vaak geassocieerd wordt met basisscholen en pubers, blijkt dat het pesten juist erger wordt naarmate we ouder worden. Op de werkvloer worden relatief meer mensen gepest dan op een basisschool. En in verzorgingshuizen voor ouderen blijkt dit aantal nog hoger te liggen.

Onderschat het dus niet. Hoe fijn en vertrouwd het in jouw organisatie ook voelt, ongewenst gedrag komt vaker voor dan je denkt, omdat het vaak buiten het zicht van het management of de directie plaatsvindt. Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers hun verhaal kwijt. En alleen dat al, is een heel belangrijke stap. Daarnaast biedt een vertrouwenspersoon ondersteuning, denkt hij of zij mee over mogelijke (in)formele oplossingen, geeft voorlichting en adviseert.

Een externe vertrouwenspersoon inhuren

Waarom zou je een externe vertrouwenspersoon inhuren? Je kunt toch ook een medewerker die rol toebedelen? Ja zeker, dat kan. Kies dan voor een medewerker die empathisch vermogen heeft, goed communicatiefvaardig is en kennis heeft van juridische procedures. Maar, een interne vertrouwenspersoon kent ook nadelen…

Vaak is de drempel om te praten met een interne vertrouwenspersoon hoger. Het blijft namelijk altijd een collega bij wie je een heel persoonlijke, nare en misschien wel intieme gebeurtenis moet bespreken. Een gebeurtenis waarbij vaak ook nog een andere collega betrokken was. De informele banden tussen collega’s kunnen ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de vertrouwenspersoon betwijfeld wordt, de onderlinge banden kunnen gaan knellen. En wil je, als interne vertrouwenspersoon, wel alles weten wat er tussen je collega’s gebeurt?

Kies je ervoor om een externe vertrouwenspersoon in te huren, dan bied je je medewerkers onafhankelijkheid en objectiviteit. Een externe vertrouwenspersoon is geen collega en heeft daardoor meer afstand. Hij kent de collega’s niet, waardoor zijn mening over de gebeurtenis niet bij voorbaat al gekleurd is. Een externe vertrouwenspersoon zal ook nooit uit het belang van de organisatie praten, maar altijd in het belang van een veilige werkomgeving.

Recht op toegang tot een vertrouwenspersoon

In 2020 is een wetsvoorstel voor aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet ingediend. Door deze aanpassing krijgt iedere medewerker recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Op deze manier wil de overheid dat het aantal medewerkers dat te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen daalt. Meer hierover lees je in het artikel dat wij eerder publiceerden Vertrouwenspersoon verplicht voor iedere medewerker?.

Je verantwoordelijkheid als werkgever

Recht op toegang tot een vertrouwenspersoon is nu dus nog geen wettelijke plicht. Maar het is wel je verantwoordelijkheid om jouw werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Het hebben van een vertrouwenspersoon is daarin onmisbaar. Dus heb je nog geen vertrouwenspersoon, regel het dan. Het is een kleine moeite, maar biedt zowel je medewerkers als jou als werkgever enorm veel voordelen.

Wil je meer weten over wat een (externe) vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan doen? Je vindt hier meer informatie. Of bel of mail me, ik vertel je er graag alles over.

Ellen te Winkel, extern vertrouwenspersoon
T   0316 740 115
E   vertrouwenspersoon@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?