Skip to main content
2 september 2021

Vertrouwenspersoon verplicht voor iedere medewerker?

1,2 miljoen medewerkers in Nederland krijgen tijdens hun werk te maken met ongewenste omgangsvormen. Het lukt al jaren niet om dit aantal terug te dringen. Vandaar dat er een wetsvoorstel ingediend is waarbij iedere medewerker recht heeft op toegang tot een vertrouwenspersoon.

Op 7 oktober 2020 is het wetsvoorstel voor een aanpassing van de Arbeidsomstandigheden wet voor het verplicht stellen van de vertrouwenspersoon bij de Tweede Kamer ingediend.

In Nederland krijgen 1,2 miljoen medewerkers te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van medewerkers en de werksfeer en het veroorzaakt uitval.

Recht op toegang tot een vertrouwenspersoon

Het doel van het wetsvoorstel is dat iedere medewerker wettelijk het recht heeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Tevens verstevigt het voorstel de positie van de vertrouwenspersoon binnen organisaties. Deze aanpassing van de wet zal bijdragen aan het terugdringen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en creëert zo een veilige werkomgeving voor álle medewerker.

Op dit moment heeft nog lang niet iedere medewerker toegang tot een vertrouwenspersoon en is de positie van de vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende stevig verankerd in organisaties. Terwijl een vertrouwenspersoon juist een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen en beperken van de impact van ongewenste omgangsvormen. Bij een vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen, in een veilige omgeving, je verhaal kwijt. Dit leidt tot de-escalatie en minder verzuim.

De behandeling van het wetsvoorstel laat helaas nog steeds op zich wachten. Een definitieve datum waarop het voorstel wordt behandeld is ook nog niet bekend.

Waarom wachten?

Een vertrouwenspersoon in je organisatie kan van grote waarde zijn. Waarom zou je wachten tot het wetsvoorstel ingevoerd wordt, als je ook nu al van de voordelen kunt profiteren?

Onze collega Remco Lefering kan je nu al, vooruitlopend op de wetswijziging, ondersteunen op het gebied van psycho-sociale arbeidsbelasting en daarbij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Neem gerust contact met Remco op als je hier vragen over hebt of als je wilt weten wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn. Je kunt hem telefonisch (06 2260 3630) of per mail bereiken.

Wil je meer lezen over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Dan is dit artikel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeker de moeite waard.

 

 

Terug

Nog niet uitgelezen?