Maak je keuze

Verplicht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Ben je bezig met je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), vergeet dan daarin zeker niet je werkgeversplicht van het ‘periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek’.

In veel gevallen zijn werkgevers volgens artikel 18 in de Arbowet verplicht om medewerkers periodiek PAGO, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aan te bieden. Het doel? Inperking en voorkoming van risico’s op de werkvloer, om zo ziekte en uitval te voorkomen. De resultaten van een PAGO leiden tot advies over preventie en beschermende maatregelen voor zowel werkgever als medewerker.

De periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en je RI&E

De inhoud van het PAGO moet goed aansluiten bij de situatie op jouw werkvloer. Daarom is het periodiek onderzoek gebaseerd op je RI&E. Omgekeerd kunnen resultaten van het PAGO ook weer input zijn voor je risico-inventarisatie en -evaluatie. Voor een goede inhoud en afstemming is het belangrijk dat verschillende kerndeskundigen, zoals de bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeid- en organisatiepsycholoog, nauw samenwerken. Daarbij kan ook ondersteuning van ergonomen of leefstijlcoaches nuttig zijn.

Frequentie PAGO in overleg

Hoe vaak je als werkgever een PAGO moet aanbieden, ligt niet officieel vast. Ditzelfde geldt voor de toegang tot en bewaarduur van gegevens. Hiertoe moet je afspraken vastleggen met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers.

Wanneer is PAGO verplicht?

Voor sommige groepen medewerkers of werkzaamheden geldt een verhoogd risico en daarmee een PAGO-plicht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

 • Jeugdigen
 • Nachtarbeid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
 • Biologische agentia
 • Beeldschermwerk
 • Lawaai
 • Trillingen
 • Kunstmatige optische straling
 • Elektromagnetische velden
 • Duikarbeid, caissonarbeid
 • Ioniserende straling

Voor onder andere werken onder overdruk geldt zelfs een jaarlijkse herhaalplicht voor het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. En check ook eens de Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen van het Arboportaal wanneer je in je organisatie met gevaarlijke stoffen werkt.

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Naast het PAGO is een Arbeidsomstandighedenspreekuur een verplicht onderdeel in de regelgeving. Dit houdt in dat alle medewerkers, ziek én gezond, bij de bedrijfsarts terecht moeten kunnen met gezondheidskundige vragen die in relatie staan tot hun werk. En de medewerkers moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. Een medewerker hoeft een consult niet aan te vragen of bekend te maken bij zijn werkgever en als werkgever ontvang je geen informatie over het consult. De kosten zijn wel voor de werkgever. En de bedrijfsarts betrekt de uitkomsten van de consulten in overall preventieadvies. Uiteraard zonder dat iets naar een medewerker kan worden herleid.

Verschil PAGO en PMO

In de Arbowet (artikel 18) is het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek opgenomen. In de praktijk spreekt men ook over PMO, een preventief medisch onderzoek of men doelt op een (aanvullend) leefstijlonderzoek of in te vullen vragenlijst. Weet echter dat het PAGO verplichte onderdelen kent en aan regelgeving moet voldoen. Het PMO daarentegen kan daaraan voldoen, maar dat is niet altijd het geval.

Meer weten?

Heb je vragen over het PAGO of het PMO? Bel of mail ons. Voor beide hebben we specialisten in huis die je graag helpen.

 

Bron: Arboportaal


Delen via Social Media