Skip to main content
25 april 2023

RI&E: in inventariseren zit voordeel voor jou

Heb je medewerkers in dienst? Dan ben je wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. We hebben voor je opgesomd waar je op moet letten.

Een veilige en gezonde werkvloer voor medewerkers is een absolute must als je mensen duurzaam inzetbaar wilt houden. Maar wat voor risico’s zijn er binnen jouw organisatie? Sommige zijn overduidelijk, bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen of het tillen van zware spullen. Andere zijn minder zichtbaar, zoals werkdruk of discriminatie. Met een RI&E inventariseer je alle mogelijke zaken die de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers in gevaar zouden kunnen brengen. En vervolgens ga je analyseren en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen en weg te nemen.

Voordelen van risico-inventarisatie en -evaluatie

Een RI&E brengt naast veiligheid en gezondheid nog flink wat andere voordelen met zich mee. Oog voor veiligheid, gezondheid en welzijn zorgt voor:

  • Meer tevredenheid en motivatie onder medewerkers
  • Verhoogde productiviteit van medewerkers
  • Lager verloop onder medewerkers
  • Minder verzuim onder medewerkers
  • Imagoboost voor je organisatie

En uiteindelijk is het ook gewoon zo, dat wanneer je geen RI&E hebt of (een deel van) je risico-inventarisatie en -evaluatie niet op orde is, je boetes en schadeclaims kunt krijgen. Je voorkomt dus onnodige (financiële) problemen.

Hoe maak je een RI&E?

Er zijn verschillende manieren om een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken. Je kunt je RI&E door een professional, bijvoorbeeld een van onze arbo-deskundigen laten maken. Je kunt ook zelf met je RI&E aan de slag. In zo een geval ligt die actie vaak bij de werkgever en/of een preventiemedewerker. En er zijn hulpmiddelen, onder andere van diverse brancheorganisaties. Zorg dat je er een gebruikt met het RI&E-icoontje met een groen vinkje, zodat je zeker weet dat het Steunpunt RI&E het instrument heeft gecontroleerd en de inhoud voldoet aan de wettelijke regelgeving.

De stappen van jouw risico-inventarisatie en -evaluatie

Breng risico’s in kaart. Deel ze in op soort, zoals mentale belasting en omgevingsfactoren.

Vergelijk de geïnventariseerde risico’s en deel ze in naar hoge en minder hoge risico’s.

Leg vast wat je wanneer en hoe gaat doen om de geïnventariseerde risico’s te verkleinen of weg te nemen.

In veel gevallen moet je de RI&E laten toetsen. Dit doet een gecertificeerde arbodienst of arbo-deskundige. Uit de toetsing kan naar voren komen dat je nog punten moet aanpassen. Heb je 25 medewerkers of minder? Dan kan het zijn dat je niet hoeft te laten toetsen. Op de toetsingspagina van het Steunpunt RI&E vind je hierover meer.

Betrek medewerkers bij je risico-inventarisatie en -evaluatie. Heeft je organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Deze hebben instemmingsrecht op de RI&E.

Voor de verbeteringen door waarvan je hebt vastgesteld dat ze nodig zijn om risico’s te verkleinen of te laten verdwijnen.

Je RI&E is nooit af. Verandert er iets in je organisatie of je omgeving, dan heeft dit impact op risico’s en moet je de RI&E dus bijstellen. Check daarom regelmatig op actualiteit.

Meer weten? Je RI&E laten toetsen?

Twijfel je of je RI&E-plichtig bent of wat voor jou de beste optie is om een RI&E te maken? Wil je je RI&E laten toetsen door een van onze gecertificeerde arbo-deskundigen? Bel of mail ons. We helpen je graag. Ook kun je gebruikmaken van ons RI&E-abonnement.

Terug

Nog niet uitgelezen?