Skip to main content
7 december 2020

Vanaf 2021 geen belastingvrije reiskostenvergoeding meer voor thuiswerkers

Dit jaar mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer nog gewoon doorbetaald worden aan werknemers die thuiswerken. Komt er geen nieuwe regelgeving, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk.

De huidige situatie

Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is vastgesteld en voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst, dan kun je deze als werkgever belastingvrij doorbetalen, ook als je werknemer vanwege corona thuiswerkt. Veel werkgevers hebben hiervoor gekozen vanwege het feit dat de thuiswerkende werknemer ook extra kosten maakt, zoals voor verwarming.

Deze versoepeling is van toepassing tot 1 januari 2021. Daarna niet meer, tenzij alsnog wordt besloten de regeling vanwege corona te continueren.

De situatie vanaf 1 januari 2021

Werkgevers kunnen de vergoeding ook na 1 januari 2021 doorbetalen, maar dan is deze in beginsel belast. De werknemer betaalt hierover dan belasting. De werkgever moet er premies werknemersverzekeringen over afdragen. De werkelijk gemaakte woon-werkkilometers kunnen uiteraard wel belastingvrij worden vergoed.

Het is voor werkgevers mogelijk om de vergoeding onder te brengen in de werkkostenregeling. Voor zover er daadwerkelijk woon-werkkilometers zijn gereden, is de vergoeding uiteraard vrijgesteld en dus onbelast. Voor zover de vrijstelling niet van toepassing is, valt de vergoeding in de vrije ruimte. Je moet er als werkgever dan wel rekening mee houden dat de vrije ruimte volgend jaar beperkt wordt. Deze bedraagt in 2021 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. Nu is dit nog 3% over de eerste € 400.000 en 1,2% over het meerdere. Dit kan betekenen dat je als werkgever sneller door de vrije ruimte heen bent en dus ook eerder de eindheffing van 80% verschuldigd bent. Een werkgever moet deze eindheffing betalen over het bedrag waarmee hij de vrije ruimte overschrijdt.

Alternatieven

Wil je je personeel in plaats van de vaste reiskostenvergoeding op een andere manier tegemoetkomen? Dan kun je bijvoorbeeld de kosten van een laptop en internetaansluiting belastingvrij vergoeden als deze noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden.

Ook kun je overwegen om je personeel een vaste vergoeding te verstrekken voor het thuiswerken om zo de meerkosten die zij maken (zoals bijvoorbeeld aan stookkosten en koffie) te vergoeden. Het Nibud heeft al eerder een richtbedrag van € 2,00 genoemd. Indien dit onbelast vergoed wordt, komt dit ten laste van de vrije ruimte.

Meer informatie

Wil je meer weten het doorbetalen van de onbelaste reiskostenvergoeding? Neem dan telefonisch (0314 369 111) of per mail contact opnemen met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?