Skip to main content
12 juni 2014

Vakantie-uren

Op 1 juli as. vervallen de wettelijke vakantie-uren die medewerkers hebben opgebouwd in 2013, maar nog niet hebben opgenomen. In het kader van goed werkgeverschap adviseren wij uw medewerkers erop te wijzen dat zij deze uren moeten opnemen vóór 1 juli as.

Aantal vakantie-uren

Het wettelijke aantal vakantie-uren per jaar is 4 keer het aantal uren dat een medewerker per week werkt. Soms krijgt hij meer dan het minimum aantal vakantie-uren. Deze extra vakantie-uren heten bovenwettelijke vakantie-uren. In een CAO of arbeidsovereenkomst kunnen hierover afspraken zijn gemaakt.

Vervaltermijn vakantie-uren

Door de nieuwe vakantiewetgeving (per 1 januari 2012) dienen uw medewerkers hun wettelijke vakantie-uren binnen een half jaar na het jaar van opbouw op te nemen. Een uitzondering geldt voor medewerkers die ‘redelijkerwijs’ niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. U kunt met hen afspreken om de vervaltermijn te verlengen. Informeer uw medewerkers tijdig over deze mogelijkheid. Voor opgebouwde vakantie-uren voor 2012 geldt nog een vervaltermijn van 5 jaar.

Afwijken

Er zijn mogelijkheden om van de wettelijke vervaltermijn af te wijken. Zo kan in de bij u van toepassing zijnde CAO staan dat de wettelijke vakantie-uren langer houdbaar zijn. Ook mag u met uw medewerkers afspreken dat u de wettelijke uren langer laat gelden. Wij adviseren deze afwijkende afspraken schriftelijk vast te leggen.

Vakantie-uren uitbetalen

Verder bestaat de mogelijkheid om vakantie-uren aan uw medewerkers uit te betalen. Dit kan een oplossing zijn als de medewerker zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen voor een bepaalde datum. Let op: alleen bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald.

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald aan het einde van een contract van een medewerker.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug

Nog niet uitgelezen?