Skip to main content
8 maart 2021

Vaccinatie onder werktijd: wel of niet doorbetaald?

Kan je medewerker zich alleen onder werktijd laten vaccineren, dan kan hij/zij hier calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Als werkgever moet je je medewerker dan dus gewoon doorbetalen. Dit kan alleen als het echt niet mogelijk is om de prik buiten werktijd te krijgen.

Werknemers kunnen calamiteitenverlof opnemen als zij te maken krijgen met ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld brand, inbraak of lekkage in het huis van de werknemer.

Ook is het verlof te gebruiken bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’ zoals de bevalling van een partner, het overlijden en de lijkbezorging van bepaalde naasten, arts- of ziekenhuisbezoek dat redelijkerwijs niet buiten werktijd is te plannen en de noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een naaste.

Voorwaarden voor calamiteitenverlof

Krijgt een medewerker een oproep om de coronavaccinatie te halen onder zijn werktijd, dan ligt het aan zijn arbeidsovereenkomst en de omstandigheden van het geval of hij een beroep kan doen op calamiteitenverlof. Om voor dit verlof in aanmerking te komen gelden in het algemeen drie voorwaarden:

  • het moet gaan om een spoedeisende omstandigheid; of
  • het betreft een onvoorziene omstandigheid; of
  • het gaat om een omstandigheid die niet buiten werktijd te plannen is.

Bij een coronavaccinatie geldt dat het niet direct spoedeisend is en er geen sprake is van onvoorzienbaarheid, maar het kan wel zo zijn dat het niet buiten werktijd te plannen is. Dan kan de werknemer dus calamiteitenverlof aanvragen.

Laat een werknemer zich, ondanks de mogelijkheid de prik buiten werktijd te halen, toch onder werktijd vaccineren, dan moet hij zijn vakantieuren inzetten.

Ook verlof bij begeleiding

Moet je medewerker iemand begeleiden bij het laten zetten van de vaccinatie, dan kan hij/zij daarvoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Hiervoor gelden dezelfde criteria van spoedeisend zijn, onvoorzien zijn of niet buiten werktijd te plannen zijn. Daarnaast moet het gaan om een naast familielid, een nabije sociale relatie of een huisgenoot. Tevens moet er serieus gekeken worden of iemand anders dan jouw medewerker de persoon in kwestie kan begeleiden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende soorten verlof, de voorwaarden en hoe je dit voor jouw organisatie verwerkt? Onze adviseurs staan voor je klaar. Je kunt ze telefonisch of per mail bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?