Skip to main content
6 februari 2018

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming geldt als u direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat u WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als u door die ziekte minder inkomsten had, werd uw dagloon en daardoor uw uitkering lager. U kunt dan misschien een tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden tegemoetkoming

Was uw dagloon lager doordat u ziek was voordat u WW kreeg? Dan kunt u zich inschrijven voor de tegemoetkoming als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Uw WW-uitkering ging op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017 in.
  • In het jaar voor uw eerste werkloosheidsdag ontving u in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering omdat u ziek was.
  • Het verschil tussen uw oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7%.

Inschrijven tegemoetkoming

Op uwv.nl leest u precies hoe u zich kunt inschrijven voor een tegemoetkoming. Dat kan tot en met 30 juni 2018. Waarschijnlijk in het najaar van 2018 hoort u dan of u de tegemoetkoming krijgt.

 

Bron: www.UVW.nl
Terug

Nog niet uitgelezen?