Skip to main content
5 oktober 2017

Rit naar voetbalstadion zakelijk?

Heeft u als ondernemer een of meerdere business seats in een voetbalstadion? En neemt u daar (potentiële) klanten mee naar toe met uw auto van de zaak? Dan mag u deze kilometers als zakelijk registreren in uw rittenadministratie.

Bijtelling

De bijtelling blijft achterwege als in een jaar met de auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé is gereden en men dit desgevraagd ook kan bewijzen. Een sluitende rittenadministratie is daarvoor bijna onvermijdelijk.

Klantenbinding

In een zaak die onlangs voor de rechter werd uitgevochten, stond de vraag centraal of ritten naar het voetbalstadion onder omstandigheden ook als zakelijk kunnen worden aangemerkt. In de betreffende zaak had een bv een aantal business seats en seizoenskaarten van een voetbalclub gekocht. De directeur van de bv, een vastgoedmaatschappij, gebruikte een en ander om met potentiële klanten wedstrijden te bekijken.

Ritten zijn zakelijk

De ritten naar het stadion merkte de directeur aan als zakelijk. Op deze manier bleef het aantal privékilometers onder de grens van 500 en ontliep hij de bijtelling. De inspecteur was het hier niet mee eens, maar de rechter wel.

Wat is het nut?

De inspecteur twijfelde aan het nut van de bezoeken aan het stadion en stelde min of meer dat aannemelijk gemaakt moest worden dat het fêteren van de klanten ook tot aanwijsbare transacties had geleid.

Let op! Deze bewijslast ging de rechter te ver. Hij stelde dat aannemelijk was dat de bezoeken een zakelijk doel dienden en dat daarmee ook de ritten met de auto van de zaak als zakelijk moesten worden aangemerkt.

Heeft u vragen over de bijtelling met betrekking tot de auto van de zaak, neem dan contact met ons op.

Terug

Nog niet uitgelezen?