Skip to main content
1 juli 2024

Rente bouwdepot nieuwbouw of verbouwing in box 1 of box 3?

Koop je een nieuwbouwwoning, dan wordt de financiering veelal gestort in een zogenaamd bouwdepot. Van daaruit betaal je de aankooptermijnen. Valt rente die je mogelijk ontvangt op dit bouwdepot in box 1 of box 3? En hoe zit dit bij een bouwdepot dat je gebruikt bij een verbouwing?

Bij een nieuwbouwwoning is het gebruikelijk dat de van een financier verkregen koopsom in een bouwdepot wordt gestort. Met het vorderen van de bouw betaal je hieruit de rekeningen van de aannemer. Over het nog niet gebruikte deel van het bouwdepot ontvang je rente, die vaak (vrijwel) gelijk is aan de rente die je op de lening betaalt. Ook bij verbouwingen wordt vaak met een dergelijk bouwdepot gewerkt.

Is er fiscaal gezien een verschil tussen een bouwdepot bij nieuwbouw en een bouwdepot bij verbouwing? En zo ja, wat is dat verschil? De Belastingdienst heeft het fiscale verschil verduidelijkt.

Bouwdepot nieuwbouwwoning

De Belastingdienst wijst erop dat bij nieuwbouw de lening én het bouwdepot onder voorwaarden gedurende maximaal twee jaar allebei in box 1 kunnen vallen. De betaalde rente op de lening is dan aftrekbaar in box 1. De belangrijkste voorwaarde is dat je de betaalde rente en de op het bouwdepot ontvangen rente saldeert, dus tegen elkaar wegstreept. Alleen als je meer rente betaalt rente dan ontvangt, blijft er nog aftrekbare rente over inzake de eigen woning.

Let op! Dit geldt alleen als je aan alle eisen voldoet voor hypotheekrenteaftrek.

Bouwdepot verbouwing

Bij een verbouwing met bouwdepot is het salderen van de betaalde rente met de ontvangen rente in eerste instantie níet nodig. De Belastingdienst keurt namelijk goed om betaalde rente op een bouwdepot voor verbouwing van een eigen woning te zien als volledig aftrekbaar. Dit voor een periode van maximaal een half jaar en los van de ontvangen rente op het bouwdepot.

Let op! Deze goedkeuring geldt alleen voor bouwdepots bij verbouwingen en níet voor bouwdepots bij nieuwsbouwwoningen. Verder geldt ook deze goedkeuring alleen als aan alle eisen voldoet voor hypotheekrenteaftrek.

Wat na een half jaar?

Na een half jaar moet je ook in geval van een verbouwing de betaalde rente op de lening wél salderen met de op het bouwdepot ontvangen rente. Dit kan tot het einde van de verbouwing met een uiterste datum van twee jaar na het afsluiten van de lening. Na afloop van de verbouwingsperiode of, als de verbouwing langer duurt twee jaar, gaat de lening tot box 3 behoren voor zover je deze lening nog niet hebt gebruikt voor de verbouwing van de eigen woning.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?